เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เทคนิคอย่างง่ายในการรักษาแผลกดทับและแผลไฟไหม้ในผู้ป่วยจิตเวชด้วยว่านหางจระเข้

 

ผู้วิจัย/Authors: กิตติพงศ์ สานิชวรรณ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: เทคนิคอย่างง่ายในการรักษาแผลกดทับและแผลไฟไหม้ในผู้ป่วยจิตเวชด้วยว่านหางจระเข้

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 ปีที่ 14

รายละเอียด / Details:

ว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายรู้จักกันมานาน แต่การนำมาใช้อย่างจริงจัง ในโรงพยาบาลกลับไม่แพร่หลาย อาจเนื่องจากความไม่มั่นใจหรือความยุ่งยากในขั้นตอนการนำมาใช้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะหาวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว แต่ใช้ได้ผลในการรักษาแผนกดทับและแผลไฟไหม้ด้วยว่านหางจระเข้ในผู้ป่วยจิตเวช โดยได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีแผลกดทับที่ก้น มี 3 ราย และผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ผิวหนังลึกบางส่วน (second degree) และลึกทั้งชั้น (third degree) รวมพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ประมาณ 25 % อีก 1 ราย วุ้นหางจระเข้ที่ได้จากการนำใบมาปอกเอาวุ้นข้างใน ล้างด้วยน้ำเพื่อเอายางที่ติดมาออกไป ปั่นหรือสับให้ละเอียดควรใช้ภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากปอกแล้ว วิธีการรักษาแผลกดทับก็คือให้ล้างแผลด้วย H 2 O 2 ขูดลอกเนื้อตาย และแบคทีเรีย ออกจากแผลตามด้วยน้ำเกลือ 0.9 % จากนั้นใส่น้ำวุ้นว่านหางจระเข้ใส่ที่แผลกดทับให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ปิดด้วยผ้ากอส ทำแผลเช้า-เย็น และคอยพลิกตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยแผลกดทับรายแรกใช้เวลารักษา 54 วันเนื้อจะงอกขึ้นมาเต็มแผลหายเกือบสนิทเหลือบริเวณที่ผิวหนังยังเปิดอยู่ประมาณ 25 ตร.ซม. ญาติมารับตัวกลับไปก่อน ส่วนอีกสองรายแผลหายสนิท สำหรับการรักษาแผลไฟไหม้จะทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9 % ตัดหรือขูดเนื้อตายที่ยุ่ย ๆ ออกให้หมดทุกครั้งที่ทำแผล ปิดแผลด้วยผ้ากอสที่ชุ่มด้วยน้ำวุ้นว่านหางจระเข้ ทำแผลเช้า เย็น อย่าให้แผลแห้ง ผู้ป่วยรายนี้ได้รับอิเลคโตรไลท์ดื่มแทนน้ำ พร้อมทั้งคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รักษานาน 10 สัปดาห์ แผลหายสนิททุกส่วน มีแผลเป็นเล็กน้อย จะเห็นได้ว่าเทคนิคนี้เป็นวิธีการนำวุ้นว่านหางจระเข้มาใช้ในการรักษาที่ง่ายที่สุด เนื่องจากการเตรียมวุ้นหางจระเข้และขั้นตอนการทำแผลง่ายขึ้นไม่ต้องระวังเรื่องเทคนิคปลอดเชื้อ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะให้ผลการรักษาดีด้วยต้นทุนในการรักษาต่ำเทคนิคอย่างง่ายในการใช้ว่านรักษาแผลนี้สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักวิธีใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะนำสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดีมาใช้รักษาแต่อุปสรรคสำคัญต่อการนำว่านมาใช้คือต้องใช้วุ้นที่ปอกและเตรียมใหม่ ๆ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าตัวยาสำคัญในวุ้นมีความคงตัวอยู่ได้นานเพียงใด
unfaithful spouse unfaithful husband
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: drug, pharmacy, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เภสัชกรรม, ยา, สมุนไพร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105411401030

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ