เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต และสังคมของผู้ติดเชื้อ HIV และหรือผู้ป่วยเอดส์ ในเขตภาคเหนือตอนบน

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วรรณภา อินต๊ะประเสริฐ, อัมพร หัสศิริ, สินีนาฎ จิตต์ภักดี, ณัจฐาพร เครือฝั้น

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต และสังคมของผู้ติดเชื้อ HIV และหรือผู้ป่วยเอดส์ ในเขตภาคเหนือตอนบน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2539

รายละเอียด / Details:

FACTOR THAI AFFECTED PSYCHO - SOCIAL STATUS OF HIV/AIDS PATIENTS IN 6 PROVINCES ON THE UPPER PART OF NORTHERN THAILAND TO STUDY THE PSYCHO - SOCIAL OF SYMPTOMATIC AND ASYMPTOMATIC HIV/AIDS PATIENTS IN 6 PROVINCES ON THE UPPER PART OF NORTHERN THAILAND. TO STUDY ABOUT POSITIVE AND NEGATIVE FACTORS THAT EFFECT ON HIV/AIDS PATIENTS. TO FIND OUT THE APPROPRIATE WAY IN HELPING THE HIV/AIDS PATIENTS ON THE PSYCHO - SOCIAL DOMAIN. MOST OF THE SUBJECTS WERE 25-30 YEARS OLD, MARRIED, LABORERS, POOR, FROM PRIMARY EDUCATION LEVEL AND ASYMPTOMATIC MOST OF THEM HAD RECEIVED COUNSELLING FOR ONCE OR TWICH 67.8 PERCENT OF SUBJECTS DID NOT TELL THE FAMILIES ABOUT THE DISEASE. MOST OF THE PATIENTS HAD BEEN SUPPORTED FROM THEIR FAMILIES AND MEDICAL PERSONALS. MOST OF THE SUBJECTS GOT GOOD SCORE ON SOCIAL TEST BUT FEEL INTO THE SEVERE DEPRESSION AND HAD THE SUICIDAL IDEA ON THE PSYCHO - TEST. THE EMPLOYED SUBJECTS HAD A BETTER PSYCHO - SOCIAL SCORE ON THE TEST THAN THE ASYMPTOMATIC PATIENTS. THE PATIENTS WHO LIVE IN CHIANGMAI HAD A BETTER SCORE ON PSYCHO - TEST THAN THE PATIENTS IN OTHER FIVE PROVINCES. FINALLY IT WAS FOUND THAT RECEIVING counseling SERVICE HAD ON THE PATIENTS PSYCHOLOGICAL DOMAIN.
link unfaithful husband why women cheat on husbands
read website married and want to cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms click aid symptoms
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
my wife cheated now what read women who cheat with married men
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheaters link all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: AIDS, HIV, psychiatry, psychology, social, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, ปัจจัยทางสังคม, โรคเอดส์, สังคม, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105391202002

ISSN/ISBN: 0858-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ