เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ที่พึ่งของคนไทยในปัจจุบัน

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา สงค์ประเสริฐ, โอษฐ วารีรักษ์, ปริทรรศ ศิลปกิจ, สมชาย พลอยเลื่อมแสง, นิภา ผ่องพรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: ที่พึ่งของคนไทยในปัจจุบัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2537,1-7

รายละเอียด / Details:

การรักษาด้วยยาผีบอกหรือยาสมุนไพร มักเริ่มต้นจากการช่วยเหลือตนเองและญาติมิตรในครอบครัวและชุมชนเป็นจุดเริ่มแรก โดยอาศัยประสบการณ์จากอดีตที่เคยรู้เห็นมาเป็นแนวทางปฎิบัติ ซึ่งการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามปรัชญาของการสาธารณสุขมูลฐาน ต่อมาเป็นที่ยอมรับของคนจำนวนหนึ่งและข่าวแพร่หลายออกไป ส่งผลให้เกิดตามมาทั้งทางจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจเกิดเป็นการทำเกินขอบเขตและจบลงที่การหลอกลวงและไร้ผลทางการรักษาผลเสียจึงเกิดแก่ประชาชนผู้หลงเชื่อ เวลาคนเจ็บป่วยทั่วไปนั้น ป่วยหมดทั้งทาง Bio - Psycho - Social โรงพยาบาลสนใจรักษาเฉพาะ Bio ละเลย Psycho และ Social เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ความสำคัญเอาใจใส่ดูแลรักษา Psycho และ Social จึงเกิดการยอมรับนับถือของคนที่มีปัญหาทางจิตใจ หรือปัญหาทางสุขภาพจิตตลอดมา บริการสุขภาพแผนใหม่ จึงน่าจะให้ความสำคัญกับจิตใจและความรู้สึกของผู้ป่วยรวมทั้งญาติให้มากกว่านี้เป็นการให้ไปพร้อม ๆ กับการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และการให้การรักษาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill open when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters infidelity open
spy phone free download android spy apps free texting spyware
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat go why women cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why do husband cheat site when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: drug, psychiatry, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เภสัชกรรม, ยา, ยาสมุนไพร, สมุนไพร, สาธารณสุขมูลฐาน, ไสยศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105371002022

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ