เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: Neuroleptic Malignant Syndrome : ตัวอย่างผู้ป่วย 1 ราย

 

ผู้วิจัย/Authors: ชูศรี เกิดพงษ์บูญโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: Neuroleptic Malignant Syndrome : ตัวอย่างผู้ป่วย 1 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 130-142

รายละเอียด / Details:

Neuroleptic Malignant Syndrome (N M S) เป็นภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยยาต้านโรคจิต ที่รู้จักกันน้อยที่สุด เกิดขึ้นยากแต่มีอาการรุนแรงที่สุด ผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างผู้ป่วย NMS 1 ราย เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง อายุ 54 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตมานานกว่า 18 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่วิธีการรักษาพยาบาลทประสบความสำเร็จ การตระหนักถึง NMS เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลของการรักษาพยาบาล
website read here how often do women cheat on their husbands
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
reasons women cheat go how to cheat on wife
looking to cheat click my husband cheated on me
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: drug, NMS, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เภสัชกรรม, ยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 104410503003

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ