เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของญาติผู้ป่วยโรคจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ชฏาพรรณ รัตนติกานนท์, สาวิตรี ีอัษณางค์กรณ์ชัย, วรัญ ตันชัยสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของญาติผู้ป่วยโรคจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2540,226-233

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของญาติผู้ป่วยโรคจิต วิธีการ สัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วยโรคจิตจำนวน 47 คน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นครั้งแรก โดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยคำถามด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยและญาติ ความรู้ ความเชื่อ และเจตคติที่ญาติมีต่อผู้ป่วยและสถานพยาบาล รวมทั้งลักษณะอาการผู้ป่วย ผลการศึกษา ส่วนใหญ่ของญาติทราบถึงอาการของโรคจิตแต่ไม่ทราบสาเหตุ จำนวนหนึ่งเชื่อว่าเป็นจากความกดดันและความวิตกกังวล หรือจากอำนาจเหนือธรรมชาติ ส่วนใหญ่ไม่เคยทราบข้อมูลเรื่องโรคจิตหรือการบริการทางการแทพย์ของภาวะนี้ ญาติจะกังวลใจกับอาการของผู้ป่วยเป็นคนแรกเป็นบุคคลในครอบครัว อาการแรกเริ่มได้แก่ การพูดผิดปกติ มีความหลงผิด และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวเชื่องช้าลง หลังจากเห็นอาการมีเพียงหนึ่งในสามของญาติที่ไปพบแพทย์ทันที ร้อยละ 28 ไปพบผู้รักษาอื่น ๆ และร้อยละ 38 ใช้วิธีรอดูอาการโดยมีความหวังว่าจะหายไปเอง สรุป ความรู้และความเชื่อเรื่องโรคมีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมแสวงหาการรักษาของญาติผู้ป่วยโรคจิต
click here read here what is infidelity
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
read go married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download android spy apps free texting spyware
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมการแสวงหาการรักษา, ญาติผู้ป่วยโรคจิต, เจตคติ, ความเชื่อ, จิตวิทยา, พฤติกรรม, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 100404204022

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ