เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สื่อข่าวสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ครรชิต เพชราภิรัชต์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สื่อข่าวสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2534. หน้า 157-161.

รายละเอียด / Details:

ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเข้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 179 ราย สรุปได้ว่าผู้ที่มีความคิดเห็นว่าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณศุข (ผสส.) ช่วยงานสาธารณศุขได้คิดเป็นร้อยละ 65.9 งานที่ช่วยทำมากคืองานสำรวจข้อมูลและงานโภชนการคิดเป็นร้อยละ 41.9 และร้อยละ 40.8 ตามลำดับ แรงจูงใจให้ อสม., ผสส., ทำงานได้แก่ การให้เงินเดือน การคัดเลือกผู้แทนให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นการนิเทศงานเป็นประจำคิดเป็นร้อยละ 36.3, 27.9 และ 17.9 ตามลำดับ
website women that cheat with married men wife cheaters
wife cheaters website open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters women who love to cheat all women cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ทัศนคติ, เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย, การสำรวจ, การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สื่อข่าวสาธารณสุข, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลท่าใหม่ จันทบุรี

Code: 00887

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ