เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์

 

ผู้วิจัย/Authors: เฉลา หนูตุ่นศรี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2535. หน้า 404-407.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์ 1 ปี 4 เดือน ศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านบางเบิด (หมู่ 5) ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการสำรวจประชากร จำนวน 127 คน ประเมินผลความเครียดด้วยแบบสำรวจความเครียด HOS (Health Opinion Survey) พบว่ากลุ่มประชากรมีความเครียดเนื่องจากวาตภัยโดยมีความเครียดสงในระดับเสี่ยง (high risk) จำนวน 3 คน (2.36%) ความเครียดสูงในระดับปกติ (high normal) จำนวน 19 คน (14.96% สำหรับผู้ที่มีความเครียดสูง ในระดับเสี่ยงเป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน ประกอบอาชีพประมงและได้สูญเสียบ้านพักอาศัย เรือประมง ซึ่งใช้เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman

Keywords: สุขภาพจิต, ไต้ฝุ่นเกย์, ความเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Code: 008104

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ