เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : กรณีการเลื่อนผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร ชินโนรส และวรรธกร รักอิสสระ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : กรณีการเลื่อนผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544 หน้า 164-171

รายละเอียด / Details:

ผู้ป่วยกรณีตัวอย่างเป็นชายไทยอายุ 66 ปี เป็นโรคหัวใจมานาน 20 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกและรักษาด้วยยา ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลครั้งนี้ด้วยอาการเจ็บหน้าอกและหายใจไม่ออก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉีบพลัน และมีหลอดเลือดหัวใจตับ 3 เส้น ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ แพทย์ได้กำหนดวันผ่าตัดและเลื่อนผ่าตัดรวม 3 ครั้ง การเป็นโรคหัวใจ อาการเจ็บหน้าอกและการเลื่อนผ่าตัดต่างเป็นความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยกรณีตัวอย่าง ผู้เขียนได้นำเสนอทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชล และวิเคราะห์ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยกรณีตัวอย่างตามทฤษฎีนี้
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters infidelity open
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
married men affairs go reasons why husbands cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites

Keywords: ความรู้สึกไม่แน่อนในความเจ็บป่วย, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, การเลื่อนผ่าตัด, บริการพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00052

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ