เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภา ดุรงค์พิศิษฎ์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545 หน้า 56-61

รายละเอียด / Details:

ผู้ป่วยเรื้อรังที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต เป็นปรากฎการณ์ทางการพยาบาลที่พบได้เสมอ และพบว่าแพทย์พยาบาลผู้ดูแลจะรู้สึกยุ่งยาก และอาจเกิดความลำบากในการตัดสินใจที่จะบอกญาติหรือครอบครัวให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงของการดูแลผู้ป่วยหมดหวัง โดยจะปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ หรือให้การรักษาต่อไประยะหนึ่งแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่จนกว่าระยะสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง
My wife cheated on me click all wives cheat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
free indian sex stories site interactive adult stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้ป่วยหมดหวัง, การจากไปอย่างสงบ, ปัญหาสุขภาพจิต, ภาวะสุขภาพจิต, mental health problem, crisis, hopeless

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00049

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ