เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบ้า

 

ผู้วิจัย/Authors: พิชิตพงษ์ อริยวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบ้า

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการใช้กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในเยาวชนที่ถูกจับครั้งแรกเนื่องจากเสพยาบ้าจำนวน 50 คน เปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไม่เสพยาบ้าโดยเครื่องมือ Defense Style Questionnaire (DSQ-40) ฉบับภาษาไทย และ The Five-Scale Test of Self –Esteem (FSC) ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเยาวชนฯ มีแนวโน้มการใช้กลไกที่บรรลุวุฒิภาวะน้อยกว่ากล่มควบคุมโดยเฉพาะกลไก Anticipation ที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มเยาวชนฯ มีแนวโน้มการใช้กลไกแบบโรคประสาทมากกว่ากลุ่มควบคุมและใช้กลไกชนิดไม่บรรลุวุฒิภาวะมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มเยาวชนฯ มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยรวมและรายด้านต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำตัญ ควรส่งเสริมให้เยาวชนมีการคาดการณ์หรือการวางแผนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลและใช้กลไกทางจิตที่เหมาะสมและเสริมสร้างให้มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นเพื่อลดหรือแก้ไขการเสพยาบ้าต่อไปในอนาคต
click here cheat on husband what is infidelity
read website married and want to cheat
how to spot a cheater women affair open
why men have affairs redirect redirect
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: กลไกทางจิต, คุณค่าในตนเอง, เยาวชน, คดี, ยาบ้า, defence mechanism, self esteem, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 00040

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย