เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศิษย์มีพฤติกรรมรุนแรงต่อครู : กรณีศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: จิดารัตน์ พิมพ์ดีด

ชื่อเรื่อง/Title: ศิษย์มีพฤติกรรมรุนแรงต่อครู : กรณีศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 63

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคมที่นำไปสู่ความรุนแรง - วิธีการ กรณีศึกษาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อคดียิงครูเสียชีวิต ได้ศึกษาหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ครู-อาจารย์ เพื่อนักเรียน ครอบครัว เพื่อนนักโทษและผู้ก่อคดีนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารวิชาการภายใต้กรอบทฤษฎีระบบและกระบวนการเผชิญปัญหา - ผลที่ได้ 1. ด้านผู้ก่อคดี มีบุคลิกภาพเป็นคนขี้อาย พูดน้อย ใจร้อน เป็นคนจริงจัง ชอบคนพูดจาไพเราะื ประวัติวัยเด็กเคยถูกบิดาเฆี่ยนตีรุนแรง เมื่ออายุได้ 2-3 ขวบ ช่วงวัยรุ่นตอนต้น ขณะอยู่ประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 11 ปี เคยมีความรู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่ทราบสาเหตุ และเคยหนีออกจากบ้าน ขณะเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเคยหนีโรงเรียนบ่อยครั้ง ผู้ก่อคดีสอบวิชาลีลาศไม่ผ่าน จึงเกิดความเครียด และมาขอครูให้ตนผ่าน จึงถูกครูดุด่าด้วยคำหยาบคายเป็นเหตุให้ผู้ก่อคดีมี พฤติกรรมรุนแรงวางแผนฆ่าครูตายในที่สุด 2. ด้านครอบครัว บิดามีพื้นฐานเติบโตในหมู่บ้านก่อม็อบ ชาวบ้านมีความรุนแรงทางความคิดหลังบิดาแต่งงานมีครอบครัว ได้อพยพออกมาอยู่หมู่บ้านอื่น บิดาเป็นคนจริงจัง มีอำนาจในครอบครัวพูดน้อยแต่ถ้าได้พูดอะไรแล้วต้องเป็นความจริง บิดาจะตอกย้ำผู้ก่อคดีทุกวันถึงผลการเรียน บิดาไม่เคยถามถึงเรื่องเรียนจากผู้ก่อคดี แต่จะถามจากน้องสาวแทน มีการสื่อสารภายในครอบครัวน้อย 3. ด้านโรงเรียน ครู-อาจารย์ รับรู้ว่าผู้ก่อคดีมีปัญหาเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไป การทำผิดไม่ได้ มีลักษณะเด่นกว่านักเรียนคนอื่น เช่น ไม่เข้าแถวตอนเช้า หนีโรงเรียนและแต่งกายผิดระเบียบ จึงไม่ได้แจ้งพฤติกรรมแง่ลบให้แก่ครอบครัวได้รับทราบ เพราะไม่มีประวัติที่ฝ่ายปกครองของโรงเรียน
husbands who cheat website why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
women looking to cheat site when a husband cheats
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรมรุนแรง, เด็กนักเรียนมัธยม, เด็ก, นักเรียนมัธยม, คดี, คดียิงครูเสียชีวิต, พฤติกรรมรุนแรงต่อครู, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, violent behavior, child, adolescence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000324

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต