เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดทางปัญญาต้องแก้ด้วยปรัชญา

 

ผู้วิจัย/Authors: กีรติ บุญเจือ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดทางปัญญาต้องแก้ด้วยปรัชญา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 42

รายละเอียด / Details:

สาเหตุของความเครียด 1. สิ่งแวดล้อมไม่น่าพอใจ แก้ไขที่ใจ 2. ฐานะไม่พอใจ แก้ไขที่ใจ 3. ร่างกายไม่น่าพอใจ แก้ไขที่ใจ 4. อารมณ์ไม่น่าพอใจ แก้ทางจิตวิทยา ปรึกษาจิตแพทย์ 5. นับถือศาสนาไม่ถูกวิธี ปรึกษาผู้รู้แก่นของศาสนา 6. เชื่อปรัชญาไม่เหมาะสม ปรึกษาผู้รู้คุณค่าของปรัชญา ปรัชญาที่ทำให้เครียด 1. ปรัชญาที่ยึดมั่นถือมั่น 2. ปรัชญาที่สำคัญผิดเรื่องแหล่งความสุข 3. ปรัชญาที่สำคัญผิดเรื่องเสรีภาพ 4. ปรัชญาที่สำคัญผิดเรื่องความสำคัญผิด ปรัชญาแก้และป้องกันความเครียด จะแก้อะไรให้ได้ผลต้องแก้ให้ถูกจุด นั่นคือวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อจะแก้ที่สาเหตุในเรื่องโรคอัมพาตทางจิตใจนี้ แพทย์ช่วยอะไรไม่ได้มาก เพราะไม่มีเชื้อโรคให้ฆ่า อย่างมากก็ให้ยาระงับประสาทชั่วครู่ชั่วยาม ในเมื่อสาเหตุของความเครียดทางปัญญาหรือความเครียดทางปรัชญามาจากความสำคัญผิดที่เลว เราควรแก้ไขให้สำคัญถูกเสียคือต้องทำตามธรรมชาติหรือแก่นแท้ของจิตใจมนุษย์ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ - กล้าเผชิญปัญหา - กล้าประเมินวิธีปฏิบัติ - กล้าลงมือทำการด้วยความรับผิดชอบ ศาสนาที่ทำให้เครียด ความสำคัญผิดที่เลว 2 ข้อ ที่พึงระวังหลีกเลี่ยงในการนับถือศาสนาเพราะทำให้เครียดคือ 1. นับถือศาสนาด้วยความกลัวสิ่งหนือธรรมชาติ 2. นับถือศาสนาด้วยวิธีเก็งกำไรในโลกหน้า ทั้งนี้แทนที่จะนับถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตใจ ศาสนาที่แก้และป้องกันความเครียด - นับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาใด ให้เป็นวิถีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือสร้างอารมณ์สงบ สร้างความสันโดษพอใจกับสภาพที่เป็นจริงของชีวิตในแต่ละขณะ ส่งเสริมปรัชญาที่ปลอดความเครียด
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
unfaithful spouse cheat husband
link how many guys cheat why women cheat on husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
cheats women cheat infidelity in marriage

Keywords: ความเครียด, ความสุข, ปัญญา, ปรัชญา, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000308

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต