เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด ด้วยองค์ประกอบองค์ที่ 8 ในทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้าง ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพล อดุลยเดช

 

ผู้วิจัย/Authors: นวลเพ็ญ ชิเชียรโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด ด้วยองค์ประกอบองค์ที่ 8 ในทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้าง ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพล อดุลยเดช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 39

รายละเอียด / Details:

บทนำ ในสถานการปัจจุบันของโลก มีการชิงความเป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ และระดับระหว่างทวีป ผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ก็คือสงคราม เศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลเสียหายมาจากสงครามนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องแก้ไขให้ประเทศเป็นไท สาเหตุเกิดจากความไม่พอเพียง ความไม่รู้จักประมาณ และลึกลงไปยิ่งกว่านั้นกคือระบบคิดที่เป็นการบริโภคโดยไม่มีขีดจำกัด ส่งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าในทางเศรษฐกิจ ในทางสังคม และ ในทางการเมือง เกิดขึ้นหลายแห่งในโลก สหประชาชาติจึงประกาศให้ทศวรรษหน้า ระหว่างปี พ.ศ 2544 ถึง 2553 (ค.ศ.2001-2010) เป็น The International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World. ผลที่ได้ ได้วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด เพื่อสนองพระราชดำริตาม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง สรุปและข้อเสนอแนะ วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด ด้วยทางสายกลาง ของพระพุทธเจ้า จะส่งผลให้ผู้นำตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ รวมทั้งประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ใช้หลักทางจิตใจ จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงขอเสนอแนะให้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำไปเผยแพร่ต่อไป
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
link unfaithful husband why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ระบบคิด, ปรับเปลี่ยนระบบคิด, ทางสายกลาง, สุขภาพจิต, mental health, concept of thought

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000305

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต