เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาคนหรือสร้างคนให้เป็นมนุษย์มีความสุข นมนุษย์ที่มีความสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: สีใบตอง บุญประดับ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาคนหรือสร้างคนให้เป็นมนุษย์มีความสุข นมนุษย์ที่มีความสุข

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 37

รายละเอียด / Details:

บทนำวัตุประสงค์ เพื่ออบรมคนให้เปลี่ยนเป็นมนุษย์ และมนุษย์ ืสามารถดำรงชีวิตตนเองอยู่ในครอบครัว และสังคมอย่างมีความสุข คือพัฒนา คน ให้เป็นมนุษย์ ที่มีการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองมีธรรมะขั้นพื้นฐานของทุกศาสนาที่มีอารดำรงชีวิตที่เกื้อรัก ต่อกันเพราะคน ความหมายคือคนทุกอย่าง ที่อยู่ตรงหน้าเมื่อคน พบกับคน ต่างคนเข้าหากันทุกชีวิตจึงมีปัญหาและมีความทุกข์ มนุษย์เท่านั้น สามารถแก้ปัญหาที่ถูกวิธีได้ ผลที่ได้ หลังจากที่พัฒนาคนหรือสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสุขเป็นระยะเวลา 33 ปี ได้รูปธรรมออกมาชัดเจน มีบุคคลที่เห็นด้วยและยึดเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและมาร่วมทำกิจกรรมในการพัฒนาคน หรือ สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสุขซึ่งสามารถทำงาน, บรรยายาเป็นวิทยากรแทนดิฉันได้เสมือนหลายคน เป็นหนึ่งคน หนึ่งหคนเหมือนหลายคน One for All, All for one มีผลปัจจุบันทำให้เกิดนามธรรมและรูปธรรมของ บ้านเกื้อรัก ดังมีรายละเอียดประวัติความสืบเนื่องบ้านเกื้อนักในหนังสือ มีอะไร ในบ้านเกื้อนัก ดดยทันตแพทยืหยฺงสีใบตอง บุญประดับ สรุปและข้อเสนอแนะ จากการทำงานพัฒนาคนหรือสร้างคนมา 33 ปี ปัญหาของคน คือ การไม่รู้จักตนเอง ว่าตนเองเป็นบุคคลชนิดใด เต็มรักหรือขาดรัก และเป็นชนิดที่มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรม การแก้ไขปัญหาของคนทุกปัญหาจะแก้ได้ต้องทราบเหตุ ของการเกิดปัญหา ซึ่งเป็นผลมาจากวัยเด็ก คือ 1. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ 2. สภาพสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก และวัยเยาวชน 3. กรรมเก่าอยู่เบื้องหลัง (Genetic)
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill website the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories site suction abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why do husband cheat link when married men cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
horny sex stories read reading sex stories
dating for married how women cheat meet to cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: ความสุข, สุขภาพจิต, มนุษย์, mental health , happiness, human

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000288

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต