เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพาผู้ป่วยจิตเวชเข้าร่วมกิจกรรมสังคมภายนอกโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การพาผู้ป่วยจิตเวชเข้าร่วมกิจกรรมสังคมภายนอกโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 182

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผลการที่ผู้ป่วยจิตเวชพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน โดยที่อาการทางจิตสงบ และรอญาติมารับกลับบ้าน และอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ กิจกรรมเดิมๆ พบเห็นแต่ผู้ป่วยโรคจิตเวชและพยาบาล มีการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกโรงพยาบาลน้อย ย่อมทำให้ผู้ป่วยเกิดความซ้ำซาก จำเจ ขาดความกระตือรือร้น ก่อให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ครุ่นคิด วิตกกังวลถึงบ้าน จึงได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูทักษะทางสังคมให้กับผู้ป่วยตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมบำบัด และเป็นการช่วยให้นักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติงานได้มีการเชื่อมโยงบทบาททางพยาบาลจิตเวชจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอประสบการณ์การพาผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมสังคมภายนอกโรงพยาบาล กิจกรรมฟื้นฟูทักษะทางสังคม ได้แก่ 1. ไปงานเทศกาลประจำจังหวัด (งานไหม) 2. ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเพลที่วัด และ 3. เยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี การประเมินผลกิจกรรม พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมภายนอกโรงพยาบาล มีความสุข สนุก คลายความวิตกกังวล รู้สึกได้รับการยอมรับจากชุมชน สำหรับนักศึกษาพยาบาลก็มีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของพยาบาลจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวช ข้อเสนอแนะ หากทางโรงพยาบาลจิตเวชเห็นความสำคัญของการพาผู้ป่วยมีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมภายนอกโรงพยาบาล การให้สวมใส่เสื้อผ้าโรงพยาบาลเป็นสีเดียวกันแต่ไม่มีคำว่า "โรงพยาบาลจิตเวช" ก็จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดี ไม่แปลกแยกมาก และผู้ดูแลผู้ป่วยก็จะมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่พลัดหลง
click here read here what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
spy phone apps android go spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
how to cheat on wife go why wife cheated
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, โรคจิต, กิจกรรมสังคม, กลุ่มสังคมบำบัด, ทักษะทางสังคม, การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต, psychiatry, nursing, social group, group

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000260

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต