เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คู่มือการฝึกสมาธิและการจินตนาการในเด้กสามธิสั้น อายุ 5-11 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร หัสศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: คู่มือการฝึกสมาธิและการจินตนาการในเด้กสามธิสั้น อายุ 5-11 ปี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 171-172

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีความสะดวกในการนำไปใช้ในการฝึกสมาธิและการจินตนาการในเด็กสมาธิสั้น 2. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก สามารถนำคู่มือไปใช้ในการฝึกสมาธิและการจิตนาการการในเด็กที่มีสมาธิสั้น (อายุ 5-11 ปี) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและใช้ในการปรับพฤติกรรมหลังจากเข้าเรียนแล้วรวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการฝึกกับเด็กปกติได้ สรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการฝึกกิจกรรมสมาธิและการจินตนาการมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
website women that cheat with married men wife cheaters
husbands who cheat click why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: เด็ก, จิตเวชเด็ก, เด็กสมาธิสั้น, การพยาบาล...ผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้น..ฝึกสมาธิ, child, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000251

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต