เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจแหล่งช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: จิตรประสงค์ สิงห์นาง

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจแหล่งช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 154

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจแหล่งช่วยเหลือทางจิตใจ แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาแหล่งช่วยเหลือในจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการช่วยเหลือในเชิงบวก คือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและครอบครัว สรุปผลการวิจัย พบว่า แหล่งช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนจังหวัดขอนแก่น 14 อำเภอ พบแหล่งช่วยเหลือทางจิตใจ 12 อำเภอ จำนวน 38 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย วัดในตำบลต่างๆ 22 แห่ง ร้อยละ 57.90 หมอธรรม/หมอดู 7 แห่ง ร้อยละ 18.42 เข้าทรงสยศาสตร์ 2 แห่ง ร้อยละ 5.26 และเป็นสถานบริการของรัฐ (สถานีอนามัย/กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน) 7 แห่ง ร้อยละ 18.42 ในลักษณะของการช่วยเหลือหรือวิธีการที่ให้ ได้แก่ การรดน้ำมนต์/อาบน้ำมนต์ 14 แห่ง ร้อยละ 30.43 ทำนายดวงชะตา 10 แห่งร้อยละ 21.74 สู่ขวัญ/สะเดาะเคราะห์ 7 แห่ง ร้อยละ 15.22 ให้คำแนะนำ/ปรึกษา 5 แห่ง ร้อยละ 10.87 ฟังธรรม สั่งสอน นั่งสมาธิ 8 แห่ง ร้อยละ 17.39 เข้าทรงและพิธีทางไยศาสตร์ 2 แห่ง ร้อยละ 4.35 (ในบางแห่งให้บริการหลายอย่าง) สำหรับอัตราค่าบริการเริ่มตั้งแต่ ไม่เก็บค่าบริการ ค่าบริการตามศรัทธา 9 บาท-500 บาทขึ้นไปจำนวนของผู้ที่มารับการช่วยเหลือ มีตั้งแต่ 1-2 คน/เดือน จนถึง 300 คน/เดือน ส่วนระยะเวลาการก่อตั้งแหล่งช่วยเหลือทางจิตใจ มีตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 50-60 ปี
married affairs sites online why do wifes cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters go open
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
how to cheat with a married woman open infidelity signs
how to catch a cheat open married men having affairs
my wife cheated now what read women who cheat with married men
reasons women cheat click how to cheat on wife
cheats women cheat infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ชุมชน, จิตเวชชุมชน, community psychiatry, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000236

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต