เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลการติดตามเยี่ยมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภาดา คณะไชย

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลการติดตามเยี่ยมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 150-151

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร สรุป จากการประเมินในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งมีการจัดตั้ง คลินิกต่างๆ ที่เป็นงานดูแลรักษา ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และคลินิกที่ส่งเสริมป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระดับ โรงพยาบาลชุมชน มีการจัดตั้งคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชขึ้น และไม่รวมกับการตรวจโรคทั่วไป มีการจัดทำโครงการเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประเมินผลครั้งนี้ นำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2546 จะขยายผลงานสุขภาพจิตให้ครอบคลุมศูนย์สุขภาพจิตชุมชนต่อไป
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
how to cheat on wife go why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat click how to spot a cheater
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: เครือข่าย, ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร, สุขภาพจิตชุชน, จิตเวชชุมชน, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000234

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต