เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของการฝึกการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: นวพร ตรีโอษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของการฝึกการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 117

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการให้บริการคลายเครียดโดยต้องการทราบถึงวิธีการผ่อนคลายเครียดที่ผู้รับบริการนำไปใช้ที่บ้าน และเพื่อพัฒนาระบบการบริการของคลินิกคลายเครียด ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ หลังมารับบริการที่คลินิกคลายเครียดแล้วมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาความเครียดได้ด้วยตนเอง และไดนำไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 82.9 (X=3.83,SD=.38) โดยวิธีที่มีผู้นำไปปฏิบัติมากที่สุด คือการฝึกคิดและมองโลกในแง่ดี คิดเป็นร้อยละ 68.6 (X=0.69,SD=.47) โดยผู้รับบริการให้เหตุผลในการเลือกว่าเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่เสียเวลา
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ฝึกผ่อนคลาย, กิจกรรมพยาบาล, เทคนิคคลายเครียด คลายเครียด, เครียด, ประสิทธิผล, คลินิกคลายเครียด, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000038

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต