เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพาณี เกตุเกล้า

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 115

รายละเอียด / Details:

วัตุประสงค์เพื่อสึกษาสถานการณ์สุขภาพจิตนักศึกษาใหม่ สามารถจำแนกความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม และสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ สรุปผล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต คิดเป็นร้อยละ 76.34 และ ส่วนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีคิดเป็นร้อยละ 23.66 โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาที่มีปัญหามากกว่า 1 มาตรวัดอาการ คิดเป็นร้อยละ 6.97 จึงได้มีมาตรการสำหรับกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีปัญหา และกลุ่มที่มีปัญหาแต่ไม่รุนแรง ก็ให้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร และสนับสนุนให้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ และเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง ส่วนกลุ่มที่มีปัญหามีความจำเป็นจะต้องได้รับ Individual Counseling เพื่อเจาะลึกในการช่วยเหลือรายกรณีควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
cheats women cheat infidelity in marriage
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, นักศึกษาใหม่, mental health, การปรับตัว, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000206

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต