เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ปิยะฉัตร สะอาดเอี่ยม

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 108

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวในการให้ความหมายจิตวิญญาณและการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่บุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวชในชุมชน สรุปผลการวิจัย ผู้ดูแลในครอบครัวให้ความหมายจิตวิญญาณไว้เป็น 3 กลุ่ม คือ ความเชื่อหรือการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา, ครอบครัวและเป้าหมายในชีวิต, และสิ่งที่อยู่ภายในเป็นองค์ประกอบของชีวิตและให้ความหมายของการดูแลด้านจิตวิญญาณ 5 ประเด็น คือ การเข้าใจและยอมรับ, การดูแลให้รู้สึกว่าเป็นที่รัก, การสนับสนุนให้ทำตามความเชื่อหรือสิ่งยึดเหนี่ยว, การสนับสนุนให้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และการสนับสนุนให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป ผลการศึกษานี้ทำให้เข้าใจเข้าใจการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ดูแลในครอบครัวว่าเป็นการดูแลที่สำคัญที่ช่วยให้บุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวชสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ได้รับการดูแลครอบคลุมเป็นองค์รวม
unfaithful spouse unfaithful husband
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
cheaters click here read
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married looking to cheat link how can people cheat
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
horny sex stories read reading sex stories
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: การปรับตัว, ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท, ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, สุขภาพจิต, โรคจิต, mental health, schizophrania, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000198

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต