เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสติปัญญา นักเรียนอนุบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: หทัยรัตน์ ประทุมสูตร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสติปัญญา นักเรียนอนุบาล

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 100

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กสุขภาพดีและมีพัฒนาการสมวัยทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม สรุปผลการดำเนินงาน ด้านนักเรียน ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพดี เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่: สามารถสลับเท้าก้าวขึ้นบันได รับลูกบอลกระทบพื้นได้แม่นยำโยนลูกบอลเข้าเป้าได้ถูกต้องแม่นยำ วิ่งรวดเร็ว กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง กล้ามเนื้อมัดเล็ก สามารถตัดกระดาษแนวตรง ร้อยลูกปัด พบกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ และข้อมือแข็งแรง อารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีมีเหตุผล ลดการช่างฟ้อง รู้จักรอคอย มีสมาธิและอดทนมากขึ้น ฝึกสมาธิได้ 3-5 นาที ด้านสังคม ช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนๆ กล้าแสดงออก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เล่นได้ดีกับเพื่อน ๆ การเข้าใจและใช้ภาษา สนใจฟังนิทาน เรียนรู้ เข้าใจและสามารถเล่าเรื่องได้ดี ด้านอื่น ๆ เจ็บป่วยน้อยลง นอนหลับสนิท ด้านผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่ามีความพึงพอใจในโครงการ ผลของการผสมผสานกิจกรรมและผลที่เกิดกับนักเรียน ร้อยละ 100 และได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2543-ปัจจุบัน
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women looking to cheat site when a husband cheats

Keywords: ส่งเสริมสุขภาพ, พัฒนาสติปัญญา, เด็ก, พัฒนาการเด็ก, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000191

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต