เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทความฟื้นฟูวิชาการการใช้จินตนาการในการคลายเครียด

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา ปัทมินทร

ชื่อเรื่อง/Title: บทความฟื้นฟูวิชาการการใช้จินตนาการในการคลายเครียด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2542, หน้า 191-193

รายละเอียด / Details:

ความเครียดเกิดจากการประเมินสถานการณ์ของบุคคล หากเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคุกคามความเป็นปกติสุขของชีวิต และบุคคลนั้นไมามีทรัพยากรด้านต่างๆ เพียงพอที่จะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น บุคคลนั้นก็จะเกิดความเครียดขึ้น ดังนั้น หนทางหนึ่งที่จะจัดการกับความเครียดอย่างได้ผล คือการจัดการกับความคิดหรือจิตใจของบุคคล โดยการใช้จินตนาการเข้าช่วยนั่นเอง การจินตนาการได้รับการศึกษาและพิสูจน์แล้วว่า เป็นวิธีการที่ให้ผลดีในการจัดการกับปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ จินตนาการช่วยลดอาการผิดปกติทางกาย ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยลดความเครียดทางจิตใจ และยังช่วยส่งเสริมภาวะความเป็นปกติสุขของบุคคลได้ด้วย อย่างไรก็ตาม จินตนาการก็มีข้อเสียที่พึงระวัง ในการนำไปใช้เช่นกันซึ่งบทความนี้จะได้กล่าวถึงผลดีและผลเสียของการใช้จินตนาการโดยละเอียดต่อไป
married affairs sites online why do wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
wife cheaters website open
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs

Keywords: ความเครียด, เครียด, จินตนาการ, ภาวะสุขภาพจิต, พฤติกรรม, เทคนิคคลายเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000244

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ