เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โปรแกรมจิตสังคมบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในชุมชนคลองเตย

 

ผู้วิจัย/Authors: ศศิธร เดชะไกศยะ,สุชาดา หุณฑสาร

ชื่อเรื่อง/Title: โปรแกรมจิตสังคมบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในชุมชนคลองเตย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 77

รายละเอียด / Details:

เนื่องจากกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของชุมชนคลองเตยประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ยาบ้า) ในชุมชนคลองเตยขึ้นและโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตจึงสนองนโยบายโดยการจัดการบำบัดผู้ติดยาบ้าในชุมชนคลองเตยโดยใช้วิธีการบำบัดแบบจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ติดยาบ้า ประชากรเป้าหมายเป็นผู้ติดยาบ้าในชุมชนคลองเตย จำนวน 35 คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง เยาวชนจากศูนย์พัฒนาคุณาภพ(เมอร์ซี่) และผู้ติดยาบ้าที่แกนนำชุมชนนำเข้ามารับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ติดยาบ้า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกการบำบัดประจำวันซึ่งข่อมูลจะปรระกอบด้วย ผู้บำบัด ผู้รับการบำบัด เนื้อหาของกิจกรรมบำบัด สรุปผล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ สรุปผลโครงการ จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดหายไปเนื่องจาก 1. ผู้รับการบำบัดถูกบังคับเข้ามา 2. ผู้รับการบำบัดเข้ากลุ่มแล้วไม่เข้าใจเนื้อหา 3. ผู้รับการบำบัดมีทางเลือกใหม่ ข้อเสนอแนะ 1. อยากให้เปิดให้มีการบำบัดแบบสมัครใจ 2. อยากให้หน่วยงานให้การบำบัดในชุมชนเปิดบริการนอกเวลาบ้าง
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
free indian sex stories site interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: จิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอก, จิตสังคมบำบัด, ยาเสพติด, สารเสพติด, ยาบ้า, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000175

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต