เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผู้สูงอายุ : ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน

 

ผู้วิจัย/Authors: ชวลี แย้มวงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผู้สูงอายุ : ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2539 หน้า 84-87

รายละเอียด / Details:

ตะวันตกดินเป็นปรากฏการณืที่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสับสนในช่วงของเย็นหรือค่ำ ทำให้แบบแผนการนอนเปลี่ยนไป นำไปสู่การให้ยากล่อมประสาท ส่งผลต่อความสาสมารถในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนเพิ่มภาระในการดูแลแก่ญาติ จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ความพร่องในการรับรู้ ภาวะทางจิตอารมณ์ ความไม่สูขสบายจากการเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมตะวันตกดิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นแนวทางให้พยาบาลทราบถึงการประเมิน ให้การดูแลเพื่อป้องกัน และลดพฤติกรรมตะวันตกดิน
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
wife cheaters website open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me

Keywords: ผู้สูงอายุ, ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน, ภาวะสับสน, สับสน, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, confuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 000102

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ