เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเกื้อกูลทางด้านสังคมของผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2543

 

ผู้วิจัย/Authors: สงวนศรี แต่งบุญงาม

ชื่อเรื่อง/Title: การเกื้อกูลทางด้านสังคมของผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2543

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า154

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ประสบอุทกภัยในเขตเมืองหาดใหญ่และชนบทรอบนอก ผลที่ได้ โดยภาพร่วมพบว่าผู้ประสบอุทกภัยพึ่งพาเครือข่ายทั้งภายในครอบครัว (ญาติ 59% พี่น้อง 50%) และนอกครอบครัว (เพื่อนบ้าน 54 %) การกเกื้อกูลกันจะได้รับจากภายในครอบครัวมากกว่านอกครอบครัว โดยเฉพาะด้านอารมณ์และจิตใจ (96%) และการช่วยเหลือด้านสิ่งของ (79%) ความคาดหวังการเกื้อกูลจากภายนอกครอบครัวต้องการเพิ่มขึ้นในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (68%) และการช่วยเหลือด้านสิ่งของ (58%) การศึกษาในเขตเมืองและชนบทพบว่าเครือข่ายในชนบทมีการพึ่งพากันสูงทั้งในและนอกครอบครัวโดยเฉพาะจากญาติ (81%) พี่น้อง (76%) และเพื่อบ้าน (74%) การเกื้อกูลที่ได้รับจากภายในครอบครัวในด้านอารมณ์และจิตใจ ทั้งในเมืองและชนบทสูงมาก (96% และ 91%) ความคาดหวังการเกื้อกูลในชนบทยังมีความต้องการสูงในด้านอารมณ์และจิตใจจากภายในครอบครัว (86%) และความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งในเมืองและชนบทมีความต้องการเพิ่มจากภายนอกครอบครัวค่อนข้างสูงเท่ากัน (68%)
website link wife cheaters
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
why men have affairs go redirect
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
percent of women that cheat click how to spot a cheater
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, อุทกภัย, อำเภอหาดใหญ่, การเกื้อกูลทางด้านสังคม, สุขภาพจิต, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000083

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต