เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: Behavioral problems of children at remand homes in the four regious of thailand

 

ผู้วิจัย/Authors: Teerapa Getpradit

ชื่อเรื่อง/Title: Behavioral problems of children at remand homes in the four regious of thailand

แหล่งที่มา/Source: Research Paper,Year 2001 , 124 Pages

รายละเอียด / Details:

The objective of this descriptive study was to know the basic data of behavioral problems of the children and the youth at remand home in four regions of thailand. The respons rate of questionnaires was 84%. The data were collected by the caretakers who had trained in behavioral questionnair survey and played role as their parents and 1 month later the remand home collected and mailed the questionnaire to the researcher during the end of Nov.-Dec. 2001. The statistics used in this study were mean. Percentage and chi-square test. The results of the personnal factors in remand home showed that 90.7% were male, 91.5% were age 15-18 years, 48.9% were primary education 45.8% were secondary education. The statuses of their parents were staying together, the career of their parents was employees, the guity cases that found in the study were narcotic drug cases, the northern region had the highest percentage of behavioral problems. The children in northern region had aggressive behavioral problems at the highest percentage 65.4% and the next is sex problems 58.8%. The children in the central region also have aggressive behavioral problems at the highest percentage 53.8% and the next is sex problems 50.4% the children in the northeastern region have sex problems at the highest percentage 64.1% , and the next is delinquency problems. The children in the southern region have aggressive behavioral problems at the nighest percentage 55.9% and the next is sex problems 52.0%. The sever cases in children which reauired treatment were found 81.8% in the northern region, 69.0% in the southern region, 66.0% in the northeastern region and 62.4% in the central region. The severe behavioral problems in female were 79.2% in the central region, and 68.4% in the northern region. The opinions of the caretakers and teachers are in consensus with caring system (Holistic care system) more than 50% The result of this study showed that the behavioral problems and severity in remand home in each region were high and should be treated and prevented by cooperation of top organization.
why men have affairs website married men who cheat with men
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater women affair open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
aids pictures symptoms click aid symptoms
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
how married men cheat read reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: behavioral problems, children and adolesent, home, youth, mental health problem, survey, behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Code: 000076

ISSN/ISBN: 974-03-0984-4

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Original Article: Research Paper.