เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิตเวช

Mental Health & Psychiatry Abstract Database of Thailand.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health.

 

Keywords :
Abstract :
Title :
Author/s :
Source (แหล่งเผยแพร่) :
แสดงเฉพาะภาษา/Language :
From Year :    To Year:    *ช่องนี้ระบุปีทั้งสองช่องเพื่อการสืบค้นแสดงปีที่เป็นจริง (ภาษาไทยใช้ พ.ศ./English; ค.ศ.)[Year and To]
  

Help  About Database

Authors: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of Mental Health, Ministry of Public Health.)

มีข้อแนะนำหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูล : กรุณาติดต่อผู้ร้บผิดชอบ Database Admin