เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  คู่มือการบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ผู้ป่วยนอก สำหรับหน่วยงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 275  358 
  การบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modifed ECT  กรมสุขภาพจิต 238  307 
  การออกคลีนิคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลเครือข่าย  กรมสุขภาพจิต 239  249 
  คู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้ป่วยใน)  กรมสุขภาพจิต 249  289 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  กรมสุขภาพจิต 222  251 
  มาตรฐานการดำเนินงาน_ศูนย์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 250  269 
  มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กรมสุขภาพจิต 283  316 
  มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน  กรมสุขภาพจิต 238  282 
  ระเบียบปฏิบัติ (การจัดการยาความเสี่ยงสูง)  กรมสุขภาพจิต 219  219 
  ระเบียบปฏิบัติ- การติดตาม coaching เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ  กรมสุขภาพจิต 201  255 
  ระเบียบปฏิบัติการประชุม (Tele Conference) ของกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 231  237 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 208  270 
  คู่มือการให้บริการฟื้นฟูทางจิตสังคม สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ปี 2560 โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 207  257 
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับทีมสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)  กรมสุขภาพจิต 256  257 
  คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชตามเขตพื้นที่บริการสุขภาพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 238  266 
  คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง  กรมสุขภาพจิต 222  279 
  คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561)  กรมสุขภาพจิต 192  235 
  คู่มือนัดหมาย และติดตามสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 247  408 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 200  212 
  คู่มือบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 260  240 
  คู่มือบริการรับยาต่อเนืองระบบนัด One Stop Service โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 214  253 
  คู่มือบริหารรับยาต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 253  282 
  คู่มือร้องเรียนกรมสุขภาพจิต ปี 2563  กรมสุขภาพจิต 526  567