รายละเอียดของหนังสือเรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วย Conversion Disorder: กรณีศึกษา
ชื่อเรื่อง:  การพยาบาลผู้ป่วย Conversion Disorder: กรณีศึกษา คำสำคัญ:  1. กรณีศึกษา 2. การวินิจฉัยแยกโรค 3. การพยาบาลและรักษา
ผู้แต่ง:  วราภรณ์ อนุศาสนนันท์ เลขผู้แต่ง:  -
สำนักพิมพ์:  โรงพยาบาลศรีธัญญา เลขทะเบียน:  ว11
เลขหมวดหมู่หนังสือ:  อวช.  เมืองที่พิมพ์:  นนทบุรี
ISBN:  - ปีที่พิมพ์:  2538
ครั้งที่พิมพ์:  - เล่มที่/ฉบับที่:  -
จำนวนหน้า:  35 ราคา (บาท):  0
วันที่ลงทะเบียน:  10/10/2538
 
Top  |   About Us  |   Guestbook  |   Webboard  |   News  |   Search

Library of Sritanya Hospital © 2003 | Mission | Contact WebMaster