ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช

ข้อมูลจากระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ 2559

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :

Mouse Over เพื่อแสดงข้อมูล คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สูตร และหลักการคำนวณ

Map.

Remark: การแบ่งสีไม่ได้มีผลทางด้านสถิติ เป็นการแบ่งเพื่อให้ดูรายละเอียดข้อมูลให้ง่ายขึ้นเท่านั้น

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช

ข้อมูล : ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ 2559 [หน่อยนับ : คน]

ที่  จังหวัด โรคสมองเสื่อม ติดสารเสพติด ติดแอลกอฮอลโรคจิตเภท โรคชึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคลมชัก ผู้พิการทางสติปัญญา พิการเกี่ยวกับการเรียนรู้ ออสติสติก ความผิดปกติเกียวกับพฤติกรรม พยายามฆ่าตัวตาย อื่นๆ รวม
1. กรุงเทพมหานคร 1,617  3,124  1,896  19,201  5,815  4,727  559  3,276  475  3,157  355  24,658  68,860 
2. สมุทรปราการ 122  461  237  2,735  796  858  196  1,341  411  4,083  3,992  3,966  19,198 
3. นนทบุรี 350  586  478  3,679  1,934  1,403  174  579  105  401  596  5,635  15,920 
4. ปทุมธานี 103  246  216  2,880  588  430  89  274  58  214  216  1,581  6,895 
5. พระนครศรีอยุธยา 44  124  105  802  215  108  24  57  34  42  596  2,152 
6. อ่างทอง 33  37  25  246  62  37  11  129  601 
7. ลพบุรี 25  50  32  426  106  74  10  27  21  12  176  960 
8. สิงห์บุรี 25  25  23  184  69  35  16  11  128  525 
9. ชัยนาท 94  45  114  582  344  376  15  67  10  18  27  619  2,311 
10. สระบุรี 16  51  37  281  67  39  11  20  13  10  168  720 
11. ชลบุรี 21  96  49  491  148  78  20  43  87  35  350  1,420 
12. ระยอง 24  14  175  45  22  10  20  96  422 
13. จันทบุรี 16  12  114  42  33  10  17  119  379 
14. ตราด 38  21  12  33  135 
15. ฉะเชิงเทรา 15  34  30  343  67  46  29  51  34  230  891 
16. ปราจีนบุรี 26  85  54  365  100  61  16  16  25  27  321  1,098 
17. นครนายก 59  19  221  51  20  12  16  126  544 
18. สระแก้ว 247  897  1,137  2,303  1,033  784  139  332  97  147  339  4,168  11,623 
19. นครราชสีมา 685  838  2,809  13,767  4,849  2,680  360  1,292  658  598  2,239  8,915  39,690 
20. บุรีรัมย์ 19  38  113  449  98  54  11  23  10  12  203  1,032 
21. สุรินทร์ 13  29  61  252  64  35  18  14  14  163  673 
22. ศรีสะเกษ 34  202  353  918  199  278  22  74  27  31  93  664  2,895 
23. อุบลราชธานี 288  1,641  2,046  8,923  1,573  2,584  268  763  181  366  747  9,823  29,203 
24. ยโสธร 19  102  183  431  104  144  20  44  13  19  30  340  1,449 
25. ชัยภูมิ 55  116  165  679  216  298  16  33  611  2,209 
26. อำนาจเจริญ 20  98  106  299  59  136  39  17  44  316  1,146 
27. บึงกาฬ 24  92  69  177  79  82  17  26  27  60  660 
28. หนองบัวลำภู 15  169  142  293  75  95  11  183  1,003 
29. ขอนแก่น 408  1,743  2,102  4,059  1,726  3,000  210  721  235  334  861  7,723  23,122 
30. อุดรธานี 46  566  288  1,016  203  222  24  27  12  13  600  3,019 
31. เลย 362  1,421  1,313  1,856  1,504  2,171  88  273  42  56  283  2,558  11,927 
32. หนองคาย 36  153  100  505  112  87  12  10  220  1,250 
33. มหาสารคาม 58  197  226  850  173  322  32  30  657  2,549 
34. ร้อยเอ็ด 24  61  108  393  123  130  13  19  17  313  1,209 
35. กาฬสินธุ์ 73  293  197  758  218  372  29  673  2,629 
36. สกลนคร 68  160  162  791  257  146  28  24  64  319  2,032 
37. นครพนม 239  438  434  2,364  868  1,033  141  236  55  203  561  1,328  7,900 
38. มุกดาหาร 18  104  75  289  95  75  16  16  25  59  203  983 
39. เชียงใหม่ 446  532  1,165  2,413  2,077  1,817  269  308  514  815  8,665  19,022 
40. ลำพูน 69  101  192  342  251  204  26  29  41  35  559  1,855 
41. ลำปาง 44  70  107  335  211  147  36  49  435  1,449 
42. อุตรดิตถ์ 29  20  109  46  24  98  347 
43. แพร่ 41  44  62  207  107  86  14  14  238  825 
44. น่าน 13  56  27  26  10  157  319 
45. พะเยา 48  46  101  297  186  119  28  29  417  1,285 
46. เชียงราย 64  149  251  514  303  166  26  39  16  34  43  868  2,473 
47. แม่ฮ่องสอน 14  20  53  139  148  79  13  21  27  276  803 
48. นครสวรรค์ 356  217  460  1,708  835  749  37  127  14  57  38  1,170  5,768 
49. อุทัยธานี 70  34  104  427  163  180  13  25  20  14  263  1,314 
50. กำแพงเพชร 57  54  95  373  131  92  11  22  11  262  1,112  2,224 
51. ตาก 18  38  27  114  69  29  153  468 
52. สุโขทัย 19  41  60  217  62  32  143  599 
53. พิษณุโลก 18  70  71  265  77  45  15  15  11  171  767 
54. พิจิตร 37  47  71  324  106  88  19  10  197  916 
55. เพชรบูรณ์ 86  180  176  739  230  227  18  35  25  23  453  2,201 
56. ราชบุรี 28  28  35  313  96  68  26  16  14  262  898 
57. กาญจนบุรี 14  48  32  286  84  52  17  10  11  248  810 
58. สุพรรณบุรี 49  62  43  590  163  130  21  51  10  11  507  1,639  3,278 
59. นครปฐม 110  202  150  1,390  528  544  45  109  37  62  96  2,282  5,555 
60. สมุทรสาคร 40  160  83  886  304  246  16  58  53  46  929  2,830 
61. สมุทรสงคราม 23  18  45  37  14  334  492 
62. เพชรบุรี 31  13  160  43  28  13  21  31  141  500 
63. ประจวบคีรีขันธ์ 18  63  31  292  78  71  10  18  176  768 
64. นครศรีธรรมราช 111  46  231  2,107  371  443  82  137  26  21  1,938  5,521 
65. กระบี่ 20  253  63  433  106  145  34  295  1,354 
66. พังงา 90  24  139  29  30  10  13  104  451 
67. ภูเก็ต 11  44  16  133  22  16  116  373 
68. สุราษฎร์ธานี 221  2,315  754  3,715  1,218  1,837  206  529  191  364  918  6,591  18,859 
69. ระนอง 14  91  26  195  67  78  12  10  152  661 
70. ชุมพร 68  383  131  875  237  330  39  60  15  21  624  2,785 
71. สงขลา 584  2,611  827  4,008  2,120  3,542  171  226  304  247  569  12,672  27,881 
72. สตูล 32  99  33  36  116  349 
73. ตรัง 11  51  24  241  38  48  188  620 
74. พัทลุง 21  87  39  273  85  125  12  55  1,037  1,741 
75. ปัตตานี 35  10  115  37  28  171  411 
76. ยะลา 14  86  28  17  10  100  270 
77. นราธิวาส 33  113  33  30  115  347 
78. ไม่ทราบ 236  575  481  2,454  842  1,401  118  111  25  43  66  5,450  11,802 
รวม  8,252  23,317  21,436  99,759  37,470  36,404  4,151  11,901  3,240  11,884  13,795  790  130,026  402,425 


 ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

 ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560