สธ.ส่งหน้ากากอนามัย 7 จว.ภาคใต้ รั...
  สธ.เตือน ปชช.พื้นที่น้ำท่วม ระวังโ...
  วิจัยต้นทุนต่อหน่วยบริการของร.พ. พ...
  เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อย...
  เตือนสบู่คลอรีนทำให้ผิวขาวไม่ได้ อ...

:: บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ::

ศูนย์สุขภาพจิต
เป็นศูนย์วิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมตามการแบ่งเขตของกระทรวงสาธารณสุข
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534     อธิบดีกรมสุขภาพจิตจึงมีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตเขตตรวจราชการ    ดังนี้
เขตตรวจราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ผู้อำนวยการศูนย์ จังหวัดที่รับผิดชอบ
 เขตตรวจราชการที่ 1  1  นายประยุกต์ เสรีเสถียร  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี
 เขตตรวจราชการที่ 2  1  นายประยุกต์ เสรีเสถียร  สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง
 เขตตรวจราชการที่ 3  2  นางสุดา วงศ์สวัสดิ์  ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี
 เขตตรวจราชการที่ 9  3  นางภัทรา ถิรลาภ  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 เขตตรวจราชการที่ 4  4  นพ.วิเชียร ดีเป็นธรรม  ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
 เขตตรวจราชการที่ 5  4  นพ.วิเชียร ดีเป็นธรรม  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
 เขตตรวจราชการที่ 14  5  นางนาตยา ทฤษฎิคุณ  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
 เขตตรวจราชการที่ 10  6  นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์  อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย
 เขตตรวจราชการที่ 12  6  นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
 เขตตรวจราชการที่ 13  7  นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส  อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
 เขตตรวจราชการที่ 11  7  นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส  สกลนคร มุกดาหาร นครพนม
 เขตตรวจราชการที่ 18  8  นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์  นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร
 เขตตรวจราชการที่ 17  9  นางสาวจันทร์ศรี ทองขาว  พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
 เขตตรวจราชการที่ 15  10  นายมนตรี นามมงคล  เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
 เขตตรวจราชการที่ 16  10  นายมนตรี นามมงคล  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
 เขตตรวจราชการที่ 6  11  นายวีระ ชูรุจิพร  สุราษฎร์ธานี ชุมพร
 เขตตรวจราชการที่ 7  11  นายวีระ ชูรุจิพร  ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
 เขตตรวจราชการที่ 6  12  นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี  นครศรีธรรมราช พัทลุง
 เขตตรวจราชการที่ 8  12  นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี  สงขลา สตูล
 เขตตรวจราชการส่วนกลาง  13  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์  กรุงเทพมหานคร
 เขตตรวจราชการที่ 8  15  พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
   
 
โรงพยาบาลจิตเวช   |   สถาบันจิตเวช 

Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   แบบทดสอบ   |   รายงาน และสถิติ

Intranet   |   สมุดเยี่ยมชม   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster

                    

    ปฎิรูปกฏหมายไทย   กบข.   
::: :::