หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

   เรื่อง : โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น


ศจ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ


มีเด็กจำนวนหนึ่งที่มีระดับสติปัญญาปกติ พ่อแม่และครูจะมีความเห็นตรงกันว่าเป็นคนฉลาด แต่เด็กเรียนหนังสือไม่ได้ สอบตกหลายวิชา ต้องสอบซ่อมเทอมละ 4-5 วิชา ผู้ใหญ่จะเข้าใจว่าเด็กนั้นไม่สนใจเรียน ไม่ตั้งใจเรียน เวลาอยู่ในห้อง ชอบพูดชอบคุย นั่งไม่นิ่ง บางคนจะเหม่อลอยไม่ฟังครู งานในห้องมักทำไม่เสร็จ การบ้านไม่ทำและไม่ส่งหรือทำไม่เสร็จ เด็กมักลืมทำในสิ่งต่างๆ ที่ถูกมอบหมายให้ทำ พ่อแม่จะรู้สึกเครียดมากถ้าต้องคุมให้ลูกทำการบ้าน เพราะจะใช้เวลานานมากในการทำการบ้าน เช่น ควรใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงลูกกลับใช้เวลาถึง 3-4 ชั่วโมง เป็นต้น เด็กเหล่านี้มีความผิดปกติที่ทางการแพทย์ เรียกว่า โรคสมาธิสั้น บางครั้งจะมีคนเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นเด็กไฮเปอแอคทีฟ

โรคสมาธิสั้น จะมีลักษณะอาการดังนี้

1. อาการสมาธิสั้น มักสามารถเห็นได้ในเกือบทุกสถานที่ เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่สังคม ในห้องตรวจของแพทย์ แต่ความรุนแรงของอาการอาจแสดงออกไม่เท่ากันในแต่ละสถานที่ และบางคนอาจจะมีอาการแสดงให้เห็นเฉพาะบางสถานที่เท่านั้น เช่น ที่โรงเรียน เพราะที่โรงเรียนอาจเป็นภาวะที่เด็กต้องมีสมาธิ ฉะนั้นเด็กอาจไม่สามารถทำงานที่ครูสั่งติดต่อกันได้นานเท่าเด็กอื่นๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกัน เด็กอาจทำงานไม่เสร็จตามเวลากำหนดหรือทำเสร็จอย่างรีบๆ ผิดพลาดมาก สกปรก ไม่ประณีต อยู่บ้านเด็กอาจแสดงออกโดยไม่สามารถทำตามที่สั่งได้ เช่น เล่นของเล่นแล้วไม่เก็บ เปิดลิ้นชักแล้วไม่ปิด เพราะทำยังไม่ทันจบ กิจกรรมหนึ่งก็เสียสมาธิเปลี่ยนไปอย่างอื่น ก็เลยไปทำกิจกรรมอื่นเสียเวลา ลืมกิจกรรมเดิมที่ทำค้างไว้ ผู้ใหญ่มักเข้าใจว่าเด็กไม่สนใจอะไรจริงจัง ขี้ลืม ดื้อ สอนไม่จำ ไม่มีระเบียบ ไม่รับผิดชอบ และอื่นๆ เวลาอยู่กับเพื่อนๆ เด็กอาจแสดงอาการสมาธิสั้น โดยไม่มีความอดทนที่จะทำตามกติกาการเล่น เพื่อนพูดก็ไม่ฟัง เป็นต้น

2. อาการหุนหันพลันแล่น ที่โรงเรียนอาการจะแสดงออก โดยการรีบตอบคำถามทั้งๆ ที่ครูถามยังไม่ทันจบ เด็กจะคอยตามคิวไม่ได้ในการทำกิจกรรม บางครั้งก็รีบตอบแทรกเมื่อเพื่อนยังตอบครูไม่จบ เป็นต้น เวลาอยู่บ้านเด็กอาจแสดงความหุนหันพลันแล่นโดยจะรบกวนผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ เช่น แหย่รบกวนพี่หรือน้องบ่อยๆ เวลาต้องการใช้ของผู้อื่นก็หยิบมาเลย โดยไม่ดูว่าเขาใช้เสร็จหรือยังโดยที่เด็กไม่มีเจตนาจะละเมิดสิทธิ หรือเสียมารยาท แต่เป็นเพราะเด็กนึกจะทำอะไรก็ทำเลย โดยไม่ได้ยั้งคิดเสียก่อน

3. อาการอยู่ไม่นิ่งหรือซนผิดปกติ เด็กอาจมีอาการนั่งไม่ติดที่ ลุกจากที่นั่งบ่อยๆ เด็กเล็กบางคนอาจวิ่งในห้องเรียน บางคนอาจนั่งไม่นิ่งในที่ของตนโดยจะทำอะไรอยู่เกือบตลอดเวลา เช่น เอาของมาหมุนเล่น จับเล่น เคาะโน่น จับนี่ไม่ได้หยุด นั่งโยกเก้าอี้ กัดดินสอ เขียนการ์ตูนในหนังสือหรือสมุด เวลาอยู่บ้านก็อาจมีลักษณะคล้ายๆ กัน เช่น นั่งไม่นิ่ง เวลารับประทานอาหาร เวลาดูทีวี เวลาทำการบ้าน ถ้าเวลาจำเป็นที่ต้องอยู่กับที่ก็ขยับตัวตลอดเวลา เวลามาหาแพทย์จะนั่งคอยไม่ได้ จะเดินไปเดินมา แม้กระทั่ง เวลานอนเด็กบางคนจะนอนดิ้นมากทั้งคืน บางคนก็แสดงออก โดยการพูดมากกว่าปกติ บางคนก็กินไม่หยุดจนอ้วน การอยู่ไม่นิ่ง เคลื่อนไหวมากเห็นชัดในเด็กก่อนวัยเรียน ในเด็กโตหรือวัยรุ่นอาจเห็นอาการเพียงยุกยิกกระวนกระวายเท่านั้นที่เหลืออยู่ให้เห็น

พฤติกรรมแต่ละอย่างที่กล่าวมา อาจพบได้ในเด็กปกติ จะเป็นความผิดปกติเมื่อมีพฤติกรรมที่รุนแรง ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น ในห้องเรียนไม่ใช่ในสนามเด็กเล่น และมีอาการสม่ำเสมอ และพฤติกรรมนั้นรบกวนผู้อื่นด้วย หรือมีพฤติกรรมผิดปกติมากจนรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กเอง เช่น ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ บางครั้งเด็กสมาธิสั้นอาจมีสมาธิได้ยาวนาน เฉพาะในเรื่องที่เด็กสนใจมาก เช่น วีดีโอเกมส์ การต่อของเล่นบางอย่าง เป็นต้น

เด็กที่อยู่ไม่สุข อยู่ไม่นิ่ง ไม่ใช่จะเป็นโรคสมาธิสั้นทุกคน เพราะต้องแยกอีกว่าเกิดจากภาวะอื่นๆ หรือไม่ มีสภาวะที่ปกติและผิดปกติหลายอย่างที่อาจมีอาการคล้ายโรคสมาธิสั้น และอาการที่เห็นบางครั้งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรคอื่น เช่น

1. เด็กปกติที่ค่อนข้างซน เด็กบางคนที่พละกำลังมาก ซนมาก ชอบทำอะไรๆ อยู่เสมอๆ ไม่ชอบอยู่เฉยๆ แต่การกระทำ จะไม่สะเปะสะปะ ขาดการวางแผนแบบเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

2. เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งเหยิง ขาดระเบียบแบบแผนมากๆ ทำให้เด็กมีความยากลำบากที่จะมีสมาธิ เพราะเด็กถูกกระตุ้นมากเกินไป

3. เด็กที่ถูกตามใจมาก ทำให้ขาดระเบียบวินัย และขาดการควบคุมตัวเอง ทำให้มองดูเหมือนเด็กสมาธิสั้นได้

4. เด็กปัญญาอ่อน เด็กมีสมองที่มีการพัฒนาช้า ฉะนั้นจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นต่อเมื่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามอายุสมองของเด็กเท่านั้น

5. โรคจิตในวัยเด็ก เด็กที่มีโรคจิตอาจมีอาการคล้ายโรคสมาธิสั้นได้ เพราะอาจมีอาการกระวนกระวายหรือกระสับกระส่าย

6. โรคทางอารมณ์และวิตกกังวล อาจมีอาการแสดงคล้ายโรคสมาธิสั้นได้ แต่จะมีประวัติว่ามามีอาการทีหลังคือเด็กจะเป็นเด็กปกติมาก่อนการเกิดโรคทางอารมณ์และวิตกกังวล และอาจพบสาเหตุกระตุ้น เช่น พ่อแม่เลิกกัน ส่วนโรคสมาธิสั้นมักเป็นมาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก

การรักษาโรคสมาธิสั้น
1. การรักษาด้วยยา
โรคสมาธิสั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความผิดปกติของสมองเป็นความบกพร่องทางสรีระวิทยา การใช้ยารักษาจึงให้ผลค่อนข้างดีมาก เป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลาย ยาที่ใช้บ่อยๆ จะเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย

ถ้ายาได้ผลสำหรับเด็ก ยาจะช่วยให้เด็กเรียนได้เต็มความสามารถ ไม่ล้มเหลวในการเรียน ลดปัญหาทางสังคม ทำให้เด็กไม่เสียความรู้สึกที่ดีต่อตนเองจากการถูกตำหนิติเตียนมากมาย

การใช้ยาอาจหยุดได้ช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ และปิดเทอมพอเปิดเทอมใหม่ ถ้าเด็กยังมีปัญหาเดิมจะยังใช้ได้อีก เด็กบางคนเมื่อโตขึ้นจะมีอาการดีขึ้น อาจหยุดยาได้ แต่ตราบใดที่ยายังจำเป็นและมีประโยชน์กับเด็กอยู่ก็สามารถใช้ไดต่อไป พ่อแม่และครูไม่ควรต่อต้านการใช้ยาในโรคนี้ของลูก เพราะต้องคิดเปรียบเทียบเหมือนกับลูกเกิดมามีสายตาสั้น แล้วจำเป็นต้องใส่แว่นตา เพื่อให้มองเห็นเป็นปกติ แต่แว่นตานั้นมีมานานผู้ใหญ่จึงมักไม่ต่อต้านการใช้แว่นตากับลูก แต่เรื่องยารักษาโรคสมาธิสั้นเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ คนยังรู้จักน้อย จึงอาจไม่เข้าใจและอาจต่อต้านการใช้ยาได้

2. การรักษาด้านอื่นๆ นอกเหนือจากยา การช่วยเด็กด้านอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการของเด็ก ผู้ใหญ่เข้าใจว่าเด็กดื้อ แกล้งทำ เด็กจะถูกดุว่ามากจนเด็กอาจเสียความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จึงควรได้รับการแก้ไขดังนี้
- อธิบายให้เด็ก พ่อแม่ ครูทุกคนเข้าใจปัญหาว่าเกิดจากอะไร
- แก้ไขปัญหาการเรียน เด็กมักมีปัญหาการเรียนจากโรคที่เป็น ต้องช่วยเหลือเด็กให้สามารถเรียนได้ เช่น แก้ไขสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และที่โรงเรียน เช่น ให้มีสภาพที่มีสิ่งกระตุ้นเด็กให้น้อยลง เช่น นั่งใกล้ครู อยู่ห้องเรียนที่ไกลจากเสียงรบกวนของรถยนต์ มีการสอนเสริมโดยครูพิเศษ มีที่เป็นสัดส่วนให้เด็กทำการบ้าน ไม่เปิดทีวีขณะเด็กทำการบ้าน เป็นต้น ยกเว้น เด็กบางคนกลับต้องการเสียงดนตรีเบาๆ ช่วงระหว่างทำงานและจะมีสมาธิดีกว่าบรรยากาศที่เงียบเกินไป
- การช่วยเหลือเด็กโดยตรง ถ้าเด็กมีปัญหามานาน ถูกทำโทษมากด้วยความเข้าใจผิด แพทย์ต้องช่วยแก้ความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กโดยตรง บางครั้งเด็กไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้ก็ต้องช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ
- พ่อแม่ และครูเป็นที่ปรึกษาให้ระหว่างการเรียน ปัญหาอาจไม่หมดไปง่ายๆ ต้องติดตามช่วยเหลือไปจนแน่ใจว่าทุกคนปรับตัวกับปัญหาได้

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ในการอยู่กับเด็กสมาธิสั้น
1. เข้าใจเด็ก
- เป็นธรรมชาติของเขาที่เกิดมาเป็นอย่างนั้นเอง
- เด็กไม่ได้แกล้ง
- ไม่ใช่นิสัยไม่ดี
- ไม่ใช่เด็กดื้อ หรือไม่อดทน
- ไม่ใช่สอนไม่จำ
- ไม่ใช่ไม่มีความรับผิดชอบ

2. หลีกเลี่ยงการตำหนิ-ต่อว่า เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นผลของสมาธิสั้นหรืออยู่ไม่นิ่ง เพราะไม่ช่วยให้เขาดีขึ้น แต่กลับทำลายความรู้สึกของเด็กอย่างมาก

3. ช่วยเด็กคิดวิธีแก้ไขจุดอ่อน เช่น จะแก้การลืมอย่างไร อาจจะใช้วิธีจด ใช้วิธีเอาของที่ต้องใช้จัดรวมกันเพื่อกันลืม

4. ช่วยให้เด็กใช้พลังงาน ไปในทางสร้างสรรค์ มีกิจกรรมให้เด็กสามารถทำได้ เช่น
- กีฬา, ดนตรี, คอมพิวเตอร์
- ช่วยครูที่โรงเรียนทำงาน เช่น แจกสมุด ลบกระดาน
- ช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้าน

5. จัดสิ่งแวดล้อมของบ้าน
- ถ้าเด็กยังเล็กอยู่ให้เก็บของแตกให้พ้นมือเด็ก
- มีเนื้อที่ให้เด็กใช้ส่วนตัวสำหรับเล่นและทำการบ้าน

ดังที่กล่าวแล้วคือเด็กบางคนต้องการที่เงียบๆ เพื่อช่วยเพิ่มสมาธิ เด็กบางคนกลับต้องการมีเสียงดนตรีเบาๆ ฟังไปด้วยจะช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น

6. แบ่งช่วงเวลาการทำงาน เป็นช่วงสั้นลง เท่ากับที่เด็กสามารถมีสมาธิทำได้ คือให้เด็กมีเวลาพักเป็นช่วงๆ

อย่างไรก็ตามพ่อแม่ควรได้รับความเห็นใจและพ่อแม่ควรรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เพราะการเลี้ยงเด็กปกติก็เป็นเรื่องเหนื่อยอยู่แล้ว การเลี้ยงดูลูกสมาธิสั้นนั้น เหนื่อยยิ่งกว่าหลายเท่าตัว ดังนั้นถ้าพ่อแม่สามารถหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระไปได้ในบางช่วง และมีเวลาทำอะไรที่พ่อแม่อยากทำบ้าง ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่สมควรจะได้รับบ้าง.

เอกสารอ้างอิง: นงพงา ลิ้มสุวรรณ. เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุข, เรื่องสำคัญและน่ารู้สำหรับพ่อแม่. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: พริ้นติ้งเพลส. 2542. หน้า 189-196.

Posted by DMH Staff.

************************************************************


ผู้แต่ง: ศจ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ - dmhstaff@dmhthai.com - 28/9/2004

   ความคิดเห็นจากคุณ ya

เกณฑ์ที่จะบอกได้ว่าเด็กนั้นเป็นโรคสมาธิสั้น ใช้เกณฑ์อะไร ใช้มาตรประมาณค่าคอนเนอร์ได้ไม๊คะ แล้วมีเกณฑ์ที่สำหรับผู้ปกครองเช็คเองเลยได้ไม๊คะ

  : yaum_muay@hotmail.com ::  30/9/2004 04:19

   ความคิดเห็นจากคุณ phen

ถ้าใช้ยาอยู่ อยากทราบว่าเมื่อไรจึงจะหายจากสมาธิสั้น

  : phanphen@606.com ::  13/7/2006 02:03

   ความคิดเห็นจากคุณ อู๊ด

อยากทราบราคาของยารักษานะครับราคาแพงมากไหม
แล้วผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา จะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนได้บ้างครับ

  : Ampijud@hotmail.com ::  14/9/2006 09:26

   ความคิดเห็นจากคุณ อัจฉรา

ลูกชายเป็นโรคสมาธิสั้นและรักษาโดยรับประทานยาที่ ที่ได้รับจากสาธารณสุขที่ทางโรงเรียนแนะนำให้ไปรักษา รับประทานยามา 3-4 ปีแล้วตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องเรียนและเรื่องอื่นๆ อยู่เหมือนเดิม อยากทราบว่ายาที่รับประทานสำหรับโรคนี้เหมือนกันทุกที่มั้ยค่ะ อยากทราบมากเลยเพระตอนนี้กลุ้มใจมากที่สุด

  : arojme2@hallmark.com ::  23/9/2006 02:07

   ความคิดเห็นจากคุณ mint

ในกรณีที่เด็กมีความจำสั้นมาก แต่ว่าพูดรู้เรื่องเวลาเรียนก็ไม่ซนมาก แต่อ่านหนังสือไม่ออก IO 72 การบวกลบเลขง่ายๆก็ทำไม่ได้ แต่เวลาครูสั่งการบ้านไปก็ทำมาส่งทุกครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยถูก มีความรับผิดชอบดี แบบนี้เรียกว่าสมาธิสั้นหรือเปล่าคะ

  : pinciwat@hotmail.com ::  23/9/2006 22:45

   ความคิดเห็นจากคุณ ภสวรรณ

ดิฉันทำงานที่มูลนิธิ ศุภนิมิต จังหวัดภูเก็ต ตอนนี้เราดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นเคยพาเด็กไปหาหมอแต่ได้รับยามามาทานที่บ้าน ดิฉันอยากทราบว่ามีโรงเรียนสำหรับเด็กสมาธิสั้น หรือเปล่าคะ

  : patsawan2@hotmail.com ::  31/1/2007 21:15

   ความคิดเห็นจากคุณ ปทิตตา

หลานดิฉันมีอาการเหมือนเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นมากแต่ยังไม่ได้รับการรักษาตอนนี้อายุเขาใกล้ 11 ขวบแล้ว เด็กมีอาการขี้ลืม ไม่ทำการบ้าน ไม่ส่งงาน ทำงานไม่คือเท่าที่หาข้อมูลมาตรงก้นมาก ๆ ดิฉันอยู่จังหวัดยะลา อยากพาหลานไปหาหมอไม่ทราบว่าสถานที่ใด รพ.ใดที่รับรักษาหรือว่าอยู่ใกล้ ๆ กับจังหวัดดิฉันก็ได้ เราเลี้ยงดูแกมาผิดตลอด ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมที่จะช่วยแกให้อยู่ในสังคมนี้ได้

  : patidtap@rvp.co.th ::  13/2/2007 01:15

   ความคิดเห็นจากคุณ จันจิรา

ดิฉันมีหลานผู้ชาย 1 คน ขณะนี้อายุ 7 ขวบแล้ว มีอาการคล้ายกับโรคสมาธิสั้น แต่ยังไม่ได้รับการรักษาแต่อย่างใด อาการที่พบเห็นที่บ้านเป็นประจำ คือ ซนมาก ไม่อยู่นิ่ง มีอาการเหม่อลอย เวลาที่คุยด้วยเหมือนไม่สนใจ ถามว่าเข้าใจมั้ย เค้าจะตอบว่าไม่เข้าใจ แต่เวลาเล่นขอบเสียงดัง วิ่ง ฯลฯ ดิฉันอยู่ที่ จ.กระบี่ ไม่ทราบว่าสามารถพาหลานไปรักษาที่ไหนได้บ้างค่ะ หรือจังหวัดอื่นที่ใกล้เดียง รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  : ckjum@yahoo.com ::  16/7/2007 10:12

   ความคิดเห็นจากคุณ mint

การนั่งสมาธิหรือวิปัสนากรรมฐานจะช่วยรักษาโรคได้ไหม๋ค่ะ

  : keawgaimeetian@yahoo.com ::  19/9/2007 04:29

   ความคิดเห็นจากคุณ mint

เป็นไปได้ไหม๋ค่ะว่าเด็กสมาธิสั้นจะเรียนหนังสือเก่งมาก
ซึ่งดิฉันพบว่าถ้าเขาใส่ใจเรื่องอะไรแล้วเขาสามารถทำเรื่องนั้นได้อย่างดีเยี่ยม แต่ถ้าเรื่องที่เขาไม่สนใจเขาจะทำได้แย่มากๆ (กว่าคนปกติ)ถ้าอาการอย่างนี้จะถือว่าเขาสมาธิสั้นหรือว่าเป็นอะไรระดับไหนค่ะ

  : keawgaimeetian@yahoo.com ::  19/9/2007 04:35

   ความคิดเห็นจากคุณ Error

อยากทราบว่าหากจะนำลูกสาวไปตรวจเช็ค
ในโรงพยาบาลรัฐบาลจะต้องไปติดต่อที่แผนกใดค่ะ
และค่ารักษาพยาบาลแพงหรือไม่

  : vanphen.k@qh.co.th ::  29/9/2007 23:09

   ความคิดเห็นจากคุณ แม่ไมค์

ตอบคุณError ติดต่อที่แผนกกุมารเวช ค่ะ จะต้องให้คุยกับหมอก่อน และหมอจะส่งไปทดสอบกับนักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์นี่แหละคะ (ที่รู้เพราะลูกเป็นสมาธิสั้นค่ะ)

  : pasinn@thaimail.com ::  11/2/2008 22:30

   ความคิดเห็นจากคุณ คุณแม่

ลูกของดิฉันเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะ ตอนนี้ก็พยายามรักษาอยู่นะคะ แต่กลุ้มใจเรื่องโรงเรียนที่เค้าเรียนอ่ะค่ะ เค้าเรียนตามเด็กปกติไม่ทันเพื่อน ดิฉันเลยอยากถามผู้ที่รู้จักโรงเรียนของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอ่ะค่ะ ยังไงใครรู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

  : gragrajibjib@hotmail.com ::  22/5/2008 02:38

   ความคิดเห็นจากคุณ nita

ลูกชายตอนนี้อยู่ ป๓ สรุปมีอาการเหมือนเนื้อหาตอนบน
อยากทราบว่าต้องพาไปโรงพยาบาลไหนคะ ดิฉันอยู่กทม.สายไหมค่ะ ไม่ทราบมีโรงเรียนสำหรับเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่าค่ะ

  : gohome356@hotmail.com ::  4/6/2008 11:51

   ความคิดเห็นจากคุณ tonrak

โรงพยาบาลจุฬาก็มีแผนกรักษาโรคสมาธิสั้นนะคะ ราคาก็ไม่แพงมาก บริการก็ดีนะคะให้คำปรึกษาและแนะนำดีคะ

  : tonrak_7@hotmail.com ::  20/5/2009 01:50

   ความคิดเห็นจากคุณ แม่ส้ม

ตอนนี้ลูกชาย2.6ขวบ หมอบอกว่าไฮเปอแต่ไม่มาก ปีหน้าจะเข้าอนุบาลอยากทราบว่าโรงเรียนแนวไหนที่เหมาะกับลูก บ้านอยู่พุทธมณฑลสาย2แถวนี้พอมีบ้างมั๊ยคะแนะนำด้วย

  : akekanard@hotmail.com ::  22/5/2009 21:01

   ความคิดเห็นจากคุณ กานต์

ดิฉันมีลูกสาว อายุ 12 ปี ป่วยเป็นโรคลมชักด้วย นั้นคือสาเหตุที่ทำให้เด็ก สมาธิสั้นด้วยหรือเปล่าค่ะ


  : tropical_de-ow@hotmail.com ::  10/7/2009 02:08

   ความคิดเห็นจากคุณ ขวัญ

ลูกชายเรียนอยู่ป.3 มีอาการสมาธิสั้น อยากทราบค่ารักษาและค่ายาแพงใหม บ้านอยู่บางบัวทอง มีปัญหาในการเลี้ยงมากๆ ปวดหัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ รร.หรือที่บ้าน บางครั้งอยากให้ลูกจากไป

  : tamuk_kwan@hotmail.com ::  12/9/2009 22:41

   ความคิดเห็นจากคุณ ขวัญ

ลูกชายเรียนอยู่ป.3 มีอาการสมาธิสั้น อยากทราบค่ารักษาและค่ายาแพงใหม บ้านอยู่บางบัวทอง มีปัญหาในการเลี้ยงมากๆ ปวดหัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ รร.หรือที่บ้าน บางครั้งอยากให้ลูกจากไป

  : tamuk_kwan@hotmail.com ::  12/9/2009 22:44

   ความคิดเห็นจากคุณ จุฑารัตน์

อยากทราบว่าเด็กกี่ขวบถึงจะตรวจได้แน่ชัดว่าเป็นโรคสมาธิสั้น

  : bewbew_@hotmail.com ::  29/9/2009 04:39

   ความคิดเห็นจากคุณ รุจิรา

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสำหรับเด้กสมาธิสั้นโดยตรงค่ะ

  : rujira_ratri@hotmail.com ::  20/7/2010 04:24

   ความคิดเห็นจากคุณ วัชศริญญา บัณฑิตกุล

มีลูกชายเป็นโรคสมาธิสั้นตอนนี้แกอายุได้11ขวบ9เดือนกำลังจะขี้นม.1ในปีหน้าพยายามหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับแกอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัยกับเด็กกลุ่มนี้เป็นห่วงลูกมาก

  : watsarinya@hotmail.com ::  22/9/2010 05:15

   ความคิดเห็นจากคุณ tan

ลูกอายุ 7 ขวบ เป็นไฮเปอร์ ระดับไหนไม่ทราบ ประมาณ เดือน สิงหาคม ที่ผ่านมามีเพื่อนในห้องหัวเราะใส่หน้าตอนทำส้อมกินข้าวตก เธอหยิบส้อมแล้วทิ้มหน้าระหว่างคิ้วพอดี และเวลาครูสอน เธอก็ยกมือสอนครูว่าไม่ใช่มันต้องอย่างที่เธอเข้าใจ และเวลาครูถามให้เด็ก ๆ ตอบเธอจะต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นที่จะตอบ เรียนเก่งแต่ไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเลย วันแม่ไปที่โรงเรียน เพือนน้องรุมฟ้องเรื่องน้องว่าโบนัสตีหนู โบนัสดุหนู โบนัสตะคอกหนู แล้วยังมีอีกมากมาย อยู่บ้านก็ชอบแหย่น้องอายุ 5 ขวบครึ่ง ต้องแหย่ให้น้องโกรธ เธอจะพอใจมาก กลุ้มใจมากๆ ค่ะ

  : nuu-tanna@hotmail.com ::  20/10/2010 02:40

   ความคิดเห็นจากคุณ นก

ลูกดิฉันเป็นเด็กสมาธิสั้นตอนนี้เขาอายุ6ขวบปีหน้าจะเข้าประถม1อยากทราบว่ามีโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ไหมคะและเขาจะต้องเรียนปนกับเด็กที่เป็นออทิคติกหรือเปล่าคะตอนนี้เขามีปัญหากับที่โรงเรียนเก่าเขามากเข้ากับเพื่อนไม่ได้ไม่มีใครเล่นกับเขาและคุณครูก็เอาแต่ตำหนิเขาและก็ตีเขาค่ะเขามีปัญหาแบบนี้ตั้งแต่อนุบาล1จนตอนนี้อนุบาล3แล้วค่ะอยากหาโรงเรียนให้ลูกใหม่กลุ้มใจมากเลยค่ะ

  : zonne_76@hotmail.com ::  21/10/2010 00:00

   ความคิดเห็นจากคุณ PHU

มีอาการเหมือนสมาธิสั้นตอนเด็กๆ ซนมาก ไม่ชอบอยู่นิ่ง (อยู่นิ่งได้เฉพาะเล่นเกมส์กับคอมพิวเตอร์ หรืออ่านหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ หากไม่ได้ทำ 2 อย่างนี้ จะไม่อยู่นิ่งหาอะไรเล่น อยากรู้อยากเห็น ส่วนใหญ่ทำให้ข้าวของเสียหาย เล่นไม่สร้างสรรค์ ปัจุบันอายุเขาใกล้ 12 ขวบแล้ว อยู่ ม 1 ชอบเล่นรุรแรง เล่นกับรุ่นพี่ ไม่ชอบทำการบ้าน ไม่ส่งงาน ขาดความรับผิดชอบ จะหาทางรักษาอย่างไร อยากหาหมอไม่ทราบว่าสถานที่ใด รพ.ใดที่รับรักษา กลัวใหญ่มาจะสร้างปัญหาให้ตัวเอง

  : phu200@hotmail.com ::  5/11/2010 08:16

   ความคิดเห็นจากคุณ พล

ผมมีลูกชายเป็นโรคสมาธิสั้น รักษามาหลายวิธี เห็นในเว็บคนพูดถึง อ.ปั้นเยอะ เลย ลองให้ลูกไปเรียนดู ลูกเรียนอยู่ 3 เดือน ดีขึ้นมาก
www.tutorchula.com/special-child.htm


  : pon@yahoo.com ::  21/1/2011 22:09

   ความคิดเห็นจากคุณ ติ๊ก

เด็กเมื่อเรียนกับอาจารย์ประจำชั้น ก็จะเป็นเด็กเรียบร้อย ทำงาน หรือเรียนตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามปกติ แต่พอเรียนกับคุณครูคนอื่นแร้วเด็กมักจะไม่สนใจ เพราะอะไรคะ แร้วถ้าเราเอาเด็กสมาธิสั้นไปเรียนโรงเรียนเประจำ มันจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อเด็กคุ

  : juthaporn_99@hotmail.com ::  14/6/2011 23:57

   ความคิดเห็นจากคุณ คุณแม่คนหนึ่ง

ตอบคุณอุ๊ดค่ะ...ตอบจากประสบการณ์และชีวิตจริงในปัจจุบัน ค่ายาของเด็กสมาธิสั้นที่โรงพยาบาล(รัฐ) 90 เม็ด/800 บาทค่ะ (ราคายาของรพ.ที่จังหวัดของดิฉัน) หมอจะจ่ายให้ได้ไม่เกิน 90 เม็ด/1ครั้ง ที่นครราชสีมาก็ไปที่โรงพยาบาลตัวจังหวัดได้ค่ะ คุณหมอที่จ.อุบลฯ แนะนำคุณแม่มา เราไปติดต่อแผนกกุมารเวชกรรมก่อนอันดับแรก เพื่อให้คุณหมอตรวจวัดว่าเด็กสมาธิสั้นจริงมั้ย หลังจากการตรวจถ้าพบเจอว่าสมาธิสั้น คุณหมอก็จะแนะนำให้รับประทานยา อย่างกรณีลูกชายของดิฉันรับประทานยาตัว Ratarin จะรับประทานหลังอาหารเช้า,เที่ยง และอีกเวลา 16.30 น. มีเรื่องอะไรที่ดีๆ สำหรับเด็กสมาธิสั้นก็ช่วยๆ กันแนะนำและมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะ เพื่อเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ

  : reagri04@hotmail.com ::  23/6/2011 02:11

   ความคิดเห็นจากคุณ จารุวรรณ

ลูกอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป.6แต่จดงานบนกระดานไม่ทันทุกครั้งควรทำอย่างไร

  : jaruwans@live.com ::  16/7/2011 05:45

   ความคิดเห็นจากคุณ คุณแม่โครตเซ็ง

ลูกชาย 7 ขวบ อยู่ป.1 ห่วงเล่นมากคุณครูคงจะทนไม่ไหวเลยฝากรอยปากกากากบาทมาฝากคุณแม่ 2 ครั้งแล้ว จนเป็นแผลตกสะเก็ดจนต้องกลายเป็นคุณแม่โครตเซ็ง ทำัยังไงดีค่ะ

  : s21m21k27@yahoo.co.th ::  22/8/2011 21:30

   ความคิดเห็นจากคุณ เมษา เมย์

คุณแม่ทุกคนที่เข้ามาล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกมีสมาธิสั้นเหมือนๆ กัน ฉันเข้าใจค่ะเพราะก็เป็นคุณแม่ที่มีลูกชายวัย 10 ขวบ ที่มีปัญหาเดียวกันก็คือสมาธิสั้น หรือไฮเปอร์ ก็แล้วแต่จะเรียกกันไป แต่ที่แน่ๆ ลูกของเราเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ตัวเค้าไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลย ทั้งที่บางครั้งเค้าก็อยากตั้งใจเรียนและเล่นกับเพื่อนให้มีความสุข แต่เค้าก็ทำไม่ได้ จนบ้างครั้งเค้าก็เคยถามว่า ทำไม่หนูถึงแบบนี้ ซึ่งก็ทำให้ดิฉันสงสารลูกมากเหมือนกัน พยายามดูแลเค้าให้ใกล้ชิดให้กำลังใจเค้าตลอด หวังว่าสักวันลูกชายของแม่จะสามารถอยู่ร่วมคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สู้ๆ นะค่ะเพื่อลูกของเรา ค้นคว้าและหาความรู้เพื่อมาปรับใช้และหาวิธีการเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้น แค่ก่อนอื่นคุณแม่ต้องพยายามเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับลูกเราก่อนค่ะ อย่าโทษว่าเป็นความผิดของลูกเลยค่ะ เพราะเด็กที่เป็นแบบนี้เค้าก็รู้สึกมีปมด้อยแล้วค่ะ และดิฉันเชื่อว่าคนเป็นทุกคนทำได้อยู่แล้ว สู้ๆ นะค่ะคุณแม่ทุกคน

  : gate.2544@gmail.com ::  2/2/2012 05:24

   ความคิดเห็นจากคุณ ปรีดาพร แก้วกิจ

ลูกชายอายุ 20 ปี มีอาการคล้ายโรคสมาธิสั้น รักษาได้หรือเปล่า สายไปไหมค่ะ

  : Preedar0508@hotmail.com ::  29/2/2012 23:28

   ความคิดเห็นจากคุณ ปรีดาพร แก้วกิจ

ลูกชายอายุ 20 ปี มีอาการคล้ายโรคสมาธิสั้น รักษาได้หรือเปล่า สายไปไหมค่ะ

  : Preedar0508@hotmail.com ::  29/2/2012 23:30

   ความคิดเห็นจากคุณ วนิดา

จะพาลูกไปรักษาได้ที่ไหนค่ะ

  : my-supara@hotmail.com ::  8/8/2012 07:50

   ความคิดเห็นจากคุณ อ้อ

ลูกตอนนี้ 3 ขวบแล้วไม่พูดอาจเป็นเด็กพิเศษ อยู่โคราชค่ะ มีที่ไหนแนะนำบ้างคะ


  : aor_2117@hotmail.com ::  21/8/2012 01:29

   ความคิดเห็นจากคุณ ญาดา

ลูกตอนนี้เรียน ป.1 แต่ยังจำตัวอักษร ก-ฮ ไม่ได้เลยค่ะ เรียนไม่ทันเพื่อน เป็นห่วงมากเลยค่ะ คิดว่าลูกคงสมาธิสั้นอยากจะทราบว่ารักษาได้ที่โรงพยาบาลไหนค่ะ บ้านอยู่อุดร รบกวนแนะนำด้วยค่ะ

  : puchaya229@gmail.com ::  27/9/2012 20:01

   ความคิดเห็นจากคุณ ณัฐ์ลภัสนันท์

ลูกชายอายุ 14 ปี แล้วจะพาลุูกไปรักษาได้ที่ไหนค่ะ

  : torpanid@hotmial.com ::  12/10/2012 07:38

   ความคิดเห็นจากคุณ ตู่

ลูกอยู่ ม.3 อายุ 14 ปี อยู่นิ่ง ไม่มีสมาธิสั้น จะมีที่รักษาที่ไหนค่ะ

  : torpanid@hotmail.com ::  12/10/2012 07:43

   ความคิดเห็นจากคุณ ตู่

ลูกอยู่ ม.3 อายุ 14 ปี อยู่นิ่ง ครูประจำชั้นบอกมาว่ามีสมาธิสั้น จะให้พาไปรักษาที่ไหนดีค่ะ

  : torpanid@hotmail.com ::  12/10/2012 07:52

   ความคิดเห็นจากคุณ คุณไก่

ลูกชายก็เป็นค่ะตอนนี้รักษาอยู่ด้วยการกินยาน้องเพิ่งอยู่อนุบาล2

  : umpawan.kai@gmail.com ::  23/11/2012 20:28

   ความคิดเห็นจากคุณ kaohom

ลูกสาวอายุ3ขวบเริ่มมีอาการของสมาธิสั้นอยากทราบว่าจะพาลูกไปรักษาที่ไหนดีอยู่บางบัวทองค่ะ

  : kaohom52@yahoo.com ::  18/12/2012 12:26

   ความคิดเห็นจากคุณ mint

ลูกชายอายุ 4 ขวบ เริ่มมีอาการคืออยู่เฉย ไม่นิ่ง แต่เรียนเก่ง ตอบคำถามได้เมื่อครูถาม อยุ่แถวนนทบุรีค่ะมรที่ไหนพอรักษาได้บ้างคะ

  : www.yuyamint@hotmail.com ::  13/7/2013 06:36

   ความคิดเห็นจากคุณ อาทิตย์

ผมอ่านหนังสือก็ไม่เข้าใจต้องอ่านหลายๆรอบและเวลาฟังการบรรยายก็จับใจความไม่ค่อยได้ มีวิธีที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ครับ เพราะใกล้จะสอบแล้วคิดไม่ตกครับ

  : Titna_1122@hotmail.com ::  9/9/2013 08:00

   ความคิดเห็นจากคุณ ออย

ลูกชายของดิฉันอายุ 4ขวบอยู่อนุบาล 2 ดิฉันสังเกตุเขาๆเหมือนเด็กที่มีสมาธิสั้นเขาจะไม่ชอบอยู่นิ่ง และพูดเก้าร้าวแต่เมื่อดิฉันสอนเขาบอกว่าพูดไม่เพราะเขาก็จะไม่ฟัง ชอบเล่นในสิ่งไม่สร้างสรรค์ จะพูดเก่งแต่พูดในสิ่งไม่สร้างสรรค์ แต่เวลาทำการบ้าน เขาจะต้องชอบให้บังคับ ถ้าปล่อยให้เขาทำเองเขาจะทำไม่ได้ ครูที่โรงเรียนเขาก็พูดเหมือนดิฉันพูด ดิฉันอยู่ จ.ร้อยเอ็ด อยากจะพาลูกไปรักษา ต้องไปที่ไหนค่ะ และค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงมั้ยค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ

  : ratchanee291@gmail.com ::  23/1/2014 23:32

   ความคิดเห็นจากคุณ Ning

อยากทราบวิธีการพูดคุยการโน้มน้าวจิตใจเด็กคะเพราะลูกอายุจะ5ขวบแล้วครูฟ้องบ่อยมากคะว่าไม่ค่อยยอมทำงานชอบนั่งเหม่อหมุนดินสอเล่นไม่ค่อยมีสมาธิเวลาใครสอนหรือถามอะไรแต่พอถึงเวลาเล่นก็เล่นสุดเหวี่ยงไม่สนใจเรื่องเจ็บตัวไม่เจ็บไม่เลิกเล่นแต่เวลานั่งดูการ์ตูนจะดูได้นานมากเรียกก็ไม่สนใจไม่ตอบไม่คุยกะใครเลยคะแต่เวลานั่งต่อตัวต่อเค้าดูเหมือนจะมีสมาธิเพราะเค้าต่อโน้นนี่ได้ตามจินตนาการแต่พอสอนการบ้านหรือให้ท่องเค้าไม่สามารถอยู่นิ้งได้เลยจนคุณพ่อเค้าต้องตีทั้งดุเสียงดังตีแต่ก็ยังทำไม่ได้จนน้องต้องนอนละเมอเลยอยากทราบว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ

  : saravee.tk@gmail.com ::  19/2/2014 08:20

   ความคิดเห็นจากคุณ แม่อ้อ

ขอตอบคุณ ning ค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาอ่านมั้ย เพราะแต่ละข้อความกว่าคนหัวอกเดียวกันจะมาเจอก็นานไปหลายเดือนกันแล้ว
ขอตอบอย่างเดียวกันความเห็นของคุณแม่ท่านหนึ่งข้างต้นค่ะ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ สิ่งที่เค้าเป็นเค้าไม่ได้อยากเป็นแต่มันคือคุณสมบัติของโรคค่ะ ที่เราๆต้องคิดหาวิธีช่วยเค้า รู้ว่าบกพร่องส่วนไหนก็ช่วยแก้ส่วนนั้น อย่างเรื่องให้เค้ามาอยู่นิ่งๆเพื่อทำการบ้านให้เสร็จในครั้งเดียวคงไม่ได้เพราะเค้าไม่สามารถบังคับตัวเองให้มีสมาธิได้แม้แต่น้อยถ้าเค้าไม่สนใจ ต้องแบ่งเวลาทำการบ้านให้เค้า อาจทำไปได้ซัก10นาที (ความนานอาจขึ้นอยู่กับตัวเด็กค่ะ ถ้าเริ่มยุกยิกก็เล็งหาเรื่องให้พักเล็กน้อยค่ะ)แล้วอนุญาตให้เค้าไปดื่มน้ำ หรือเข้าห้องน้ำ กำชับว่าให้เวลาแค่ไหนแล้วให้กลับมาทำการบ้านกันต่อ ที่ทำการบ้านต้องอยู่ในที่สงบไม่มีอะไรดึงดูดสายตา และหูเค้าด้วยนะคะ เพราะเสียงหรือสิ่งเร้านิดเดียวก็ทำให้เค้าวอกแวกแล้วค่ะ
อย่าดุ หรือตีเค้าค่ะ ให้บอกเค้าดีๆเรื่องไหนสำคัญให้ย้ำแบบหนักแน่นแต่อ่อนโยนกับเค้าค่ะ
ถ้าเค้าสนใจอะไรเค้าจะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นๆได้เป็นชั่วโมงๆกันเลยทีเดียว แต่ถ้าไม่สนใจ เค้าก็ไม่สามารถที่จะมีสมาธิกับสิ่งนั้นๆเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ (เหมือนข้ออ้างเนอะคะ แต่คือคุณสมบัติของเค้า แต่เป็นหน้าที่เราที่จะทำยังไงให้เค้ารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะเรียนรู้ค่ะ)
ถ้าให้อธิบายพิมพ์กันอีกเยอะค่ะ จะแปะลิงค์ข้อมูลไว้ให้ตามอ่านนะคะ
http://www.adhdthai.com/autistic/

โรคนี้ไม่ได้ร้ายแรงอะไร แต่ความร้ายแรงมักจะเกิดจากผู้คนรอบข้างที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจเค้า จนเกิดการดุ ว่า ตำหนิ ถ้าสุดทนก็เลยถึงการด่าด้วยถ้อยคำเจ็บปวด จนถึงตีเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้ว และสิ่งที่เด็กได้รับคือ สูญเสียความมั่นใจความภูมิใจ การเคารพตนเอง และที่สำคัญคือ"คุณค่าในตัวเอง" เสียอะไรก็พอเสียได้ แต่หากเด็กหนึ่งคนต้องโตขึ้นอย่างสูญเสียคุณค่าของตัวเอง น่าเป็นห่วงมากค่ะ เพราะอาจเป็นการผลักดันให้เค้าไปหาคุณค่าตัวเองในทางที่ผิดได้

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นสมาธิสั้นจะเครียดและเหนื่อยมากค่ะ ลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ มีความหวังในตัวเค้าแต่ลดความคาดหวังในเรา มองเค้าอย่างที่เค้าเป็น

ความรักและความเมตตาของดวงใจพ่อแม่ทุกดวง ช่วยเค้าได้แน่นอนค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

แม่อ้อรู้ว่าลูกชายเป็นโรคนี้ตอนอายุ8ขวบ ก่อนหน้านั้นหัวใจเจ้าตัวดีสลายไปมากมาย ตัวแม่ก็แทบแย่ แย่จากการที่เราทำร้ายเค้าโดยไม่รู้ตัวไม่รู้จักข้อมูลของโรคนี้ ลองสารพัดวิธีในการดูแลลูก แต่ไม่รู้ทำไมลูกถึงยังเป็นอย่างเดิมซ้ำๆ ลูกชายมีครบทั้ง3กลุ่มอาการของโรคสมาธิสั้นค่ะ กว่าจะปรับตัวปรับใจใช้เวลานานทีเดียว ปรับเรานะคะ ไม่ได้ปรับลูก ลูกเค้าก็เป็นของเค้าอย่างนั้น เราซิ ต้องปรับตัวเองให้เย็นลง ช้าลงอีกมากๆ เข้าใจในสิ่งที่เค้าเป็น ทุกวันนี้ก็ยังหมั่นปรับและเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะ (วันนี้ทำได้ พรุ่งนี้ถ้าไม่ทันตั้งตัวอาจเป๋ได้ค่ะ^^)

ปัจจุบันเค้า 9ขวบ เค้าดีขึ้นค่ะ ใช้ยาควบคู่กับการปรับพฤติกรรมถึงจะช่วยเค้าได้ค่ะ คือตัวยาจะไปกระตุ้นสมองส่วนหน้าที่บกพร่องให้กลับมาทำงานได้เต็มที่ ระหว่างนั้นเค้าจะสามารถรับข้อมูลการสอน การเรียนรู้ต่างๆได้ดีขึ้น ลดการถูกตำหนิจากผู้สอนอีกด้วย เบาทั้งเค้า เบาทั้งเราค่ะ

หวังว่าข้อมูลบางส่วนนี้จะพอเป็นประโยชน์กับคุณพ่อ คุณแม่ท่านอื่นได้บ้างนะคะ
สู้ๆค่ะ เพื่อดวงใจของเรา^^

  : budsagorn18@gmail.com ::  5/3/2014 04:41

   ความคิดเห็นจากคุณ Ploen promwattana

ลูกชายมีอาการสมาธิสั้น อายุ9 ขวบพาไปพบแพทย์ครั้งแรก
ได้ยามากิน มีผลบ้างเคียงมาก ก้าวร้าวไม่เข้าสังคมเก็บตัว เหมือนมีอาการ
ทางจิต สงสารลูกมาก จืงเลิกให้กินยา หลังเลิกกินยากลับมาดื้อ ชน และ
และเรียนไม่ทันเพื่อน เวลาผ่านไป6เดือนจืงทบทวนถึงอนาคต ลูกจะเป็นไง
ถ้าเรียนไม่รู้เรื่อง จืงพาลูกไปพบแพทย์อีกครั้ง ได้ยาตัวใหม่มากิน ลูกมีสมาธิ ดีขื้น การเรียนดีขึ้น แต่ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกัน จะซืมบ้างบางเวลา แบ่งปันประสบการกันครับ


  : Ploen891@hotmail.com ::  13/8/2014 20:53

   ความคิดเห็นจากคุณ Lux

ตอนนี้ลูกอายุ13แล้วยังรักษาทันมั้ยค่ะ...ต้องไปพบแพทย์ที่ไหนค่ะ

  : lovelux_8@hotmail.com ::  6/11/2014 05:39

   ความคิดเห็นจากคุณ ทิพวรรณ

ตอนนี้ลูกอายุ11ขวบ รักษาทันมั้ยคะ แล้วต้องหาหมอที่ไหนคะ

  : diamond20062557@gmail.com ::  19/6/2015 08:17

   ความคิดเห็นจากคุณ อ้อยหวาน

ลูกชายอายุ 9 ขวบกว่าแล้วค่ะ อยู่ชั้น ป. 4 ชอบเรียนหนังสือ ตั้งใจ คะแนนดี แต่คุณครูที่ รร. แจ้ง ว่า ไม่เคยเล่นกับเพื่อน ไม่ออกจากห้องเรียน นอกจากเวลาพักทานข้าวหรือมีกิจกรรม ไม่คุยกะใครเลย ไม่ชอบเล่นกีฬา หรือกิจกรรมที่รุนแรง อยู่บ้านก้อชอบอ่านหนังสือเงียบๆ กลุ้มใจค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ไม่ทราบว่ามี ผปค.ท่านใด เคยไปรับบริการ ที่สถาบัน อ . ปั้น พุทธะ มั๊ยคะ

  : Sarapee9982@gmail.com ::  18/1/2016 09:31

   ความคิดเห็นจากคุณ อ้อยหวาน

ลูกชายอายุ 9 ขวบกว่าแล้วค่ะ อยู่ชั้น ป. 4 ชอบเรียนหนังสือ ตั้งใจ คะแนนดี แต่คุณครูที่ รร. แจ้ง ว่า ไม่เคยเล่นกับเพื่อน ไม่ออกจากห้องเรียน นอกจากเวลาพักทานข้าวหรือมีกิจกรรม ไม่คุยกะใครเลย ไม่ชอบเล่นกีฬา หรือกิจกรรมที่รุนแรง อยู่บ้านก้อชอบอ่านหนังสือเงียบๆ กลุ้มใจค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ไม่ทราบว่ามี ผปค.ท่านใด เคยไปรับบริการ ที่สถาบัน อ . ปั้น พุทธะ มั๊ยคะ

  : Sarapee9982@gmail.com ::  18/1/2016 09:31

   ความคิดเห็นจากคุณ อ้อยหวาน

ลูกชายอายุ 9 ขวบกว่าแล้วค่ะ อยู่ชั้น ป. 4 ชอบเรียนหนังสือ ตั้งใจ คะแนนดี แต่คุณครูที่ รร. แจ้ง ว่า ไม่เคยเล่นกับเพื่อน ไม่ออกจากห้องเรียน นอกจากเวลาพักทานข้าวหรือมีกิจกรรม ไม่คุยกะใครเลย ไม่ชอบเล่นกีฬา หรือกิจกรรมที่รุนแรง อยู่บ้านก้อชอบอ่านหนังสือเงียบๆ กลุ้มใจค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ไม่ทราบว่ามี ผปค.ท่านใด เคยไปรับบริการ ที่สถาบัน อ . ปั้น พุทธะ มั๊ยคะ

  : Sarapee9982@gmail.com ::  18/1/2016 09:32

   ความคิดเห็นจากคุณ อ้อยหวาน

ลูกชายอายุ 9 ขวบกว่าแล้วค่ะ อยู่ชั้น ป. 4 ชอบเรียนหนังสือ ตั้งใจ คะแนนดี แต่คุณครูที่ รร. แจ้ง ว่า ไม่เคยเล่นกับเพื่อน ไม่ออกจากห้องเรียน นอกจากเวลาพักทานข้าวหรือมีกิจกรรม ไม่คุยกะใครเลย ไม่ชอบเล่นกีฬา หรือกิจกรรมที่รุนแรง อยู่บ้านก้อชอบอ่านหนังสือเงียบๆ กลุ้มใจค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ไม่ทราบว่ามี ผปค.ท่านใด เคยไปรับบริการ ที่สถาบัน อ . ปั้น พุทธะ มั๊ยคะ

  : Sarapee9982@gmail.com ::  18/1/2016 09:33

   ความคิดเห็นจากคุณ แม่แอ๋ว

ลูกชาย อายุ 5 ปี มีคนเคยทักว่าเป็นสมาธิสั้น เพราะซนมาก วิ่ง อยู่ไม่นิ่ง ตอนนี้เรียน อ. 1 เวลาให้เขียนหนังสือจะเขียนได้ตัว2ตัว แล้วหยุดไปทำอย่างอื่น ทำงานเสร็จช้า ต้องคอยคุม จี้ตลอดเวลา เคยพาไปเช็ค ตอน 4 ขวบ ก็ปกติ หมอ ว่า ยังไม่เข้าข่ายเพราะให้ทำอะไรเค้าทำได้ แบบนี้ ต้องทำงัยดีคะ อยากรักษาให้เป็นปกติเร็วๆ

  : aew@grandthai.co.th ::  20/1/2016 20:42

   ความคิดเห็นจากคุณ แม่ผึ้ง

น้องกินยาอยุ่2ตัวค่ะ1.Ritalin10mg. 2.Haloperidol0.5mg ค่ะแต่อาการของน้องไม่หายเลยคะมีอาการก้าวร้าวและไม่นิ่งเลยค่ะตอนนี้น้องมีอายุได้7ขวบค่ะไม่ทราบว่าหนูจะทำยังงัยดีค่ะ..ขอบคุณค่ะ

  : dektoyo@gmail.com ::  11/2/2016 04:15

   ความคิดเห็นจากคุณ แม่ลูกเกด

น้องเป็นสมาธิสั้น...มีโรงบาลรัฐไหนรักษาไหมค่ะ..ดิฉันอยู่..นครราชสีมาค่ะ..แบบรักษาไม่แพงค่ะ

  : kig-kad@hotmail.com ::  2/6/2016 20:05

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน