ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

จะทำอย่างไรเมื่อเกิด “ปฎิกิริยาร้องไห้หมู่”

นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึง กรณีการเกิดปฎิกิริยาร้องไห้หมู่เป็นปรากฎการณ์ทางจิตสังคมอย่างหนึ่ง ที่มักมีสาเหตุมาจากการที่คนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าตัวเองประสบภาวะเดียวกัน ซึ่งวีธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้นต้องให้คนเหล่านั้นได้แสดงออกถึงความรู้สึกออกมา เพราะการเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้จะเกิดผลไม่ดีต่อร่างกาย การปล่อยโฮหรือร้องไห้ออกมานั้นถือเป็นเรื่องดี แต่คนรอบข้างต้องสังเกตด้วยว่า จะเกิดปฎิกิริยารุนแรงหรือไม่ เช่น อาการตีอกชกหัวตัวเอง หายใจเร็ว หรือชัก เพราะอาการที่เกิดขึ้นนั้นอาจนำไปสู่ภาวะการควบคุมตัวเองไม่ได้

“อย่างไรก็ตาม การเกิดปฎิกิริยาร้องไห้หมู่นี้อยากให้มองว่าเป็นเรื่องดี เพราะทำให้ประชาชนได้ระบายความรู้ออกมา และหากสังเกตสังเกตได้ว่า คนรอบข้างเกิดปฎิกิริยาดังกล่าว ซึ่งเราก็สามารถเห็นได้ชัดอยู่แล้ว ให้คนรอบข้างเข้าไปกอด รับฟัง ให้เขาระบายความรู้สึกออกมาทันที หรืออาจจะไถ่ถามถึงครอบครัวให้เขาได้คุยกับครอบครัว ก็อาจจะสามารถลดอาการดังกล่าวได้” นพ.ยงยุทธ์ กล่าว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ฉบับวันที 14 ตุลาคม 2559

20 October 2559

By นสพ.มติชน

Views, 1100