ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
DMH's Links › หน่วยงานในสังกัด › ศูนย์เขตฯ›
13 record(s) were found..
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 Views: 18,560  Rating: 8.1  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 76 หมู่ที่ 5 ถนนอ่าง-บางแสน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 Views: 9,473  Rating: 8.1  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 Views: 9,341  Rating: 7.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 Views: 9,086  Rating: 9.7  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 Views: 8,310  Rating: 9.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 Views: 7,926  Rating: 8.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 Views: 7,793  Rating: 8.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 Views: 7,139  Rating: 6.3  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 38/12-13 ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-สกลนคร ตำบลมหากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 Views: 6,996  Rating: 9.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 Views: 6,563  Rating: 8.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 138/35-36 หมู่ที่ 7 สี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก 65000

Page  1 2 NEXT