ประวัติความเป็นมา
 คณะผู้บริหาร
 โครงสร้างของกรมสุขภาพจิต
 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2554
 ความเป็นมางานสุขภาพจิต
 ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต
 งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ
 พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551
 Unit Cost 50:49
 Unit Cost 49:48
 เอกสาร Competency
 ประกาศรับสมัครงาน
 FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต
   กองการเจ้าหน้าที่
  แบบประเมินความผูกพันองค์กรฯ
  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนฯ
  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญฯ
  ระบบการประเมินสมรรถนะหลักฯ
 
   กองคลัง
  รายละเอียดเงินเดือน
  จัดซื้อจัดจ้าง
  ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ฐานข้อมูลเงินงบประมาณฯ
 
   สลก.
  ระบบสารบัญอิเล็คทรอนิกส์
  คลินิกและบริการฯ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  จองห้องประชุม
  กำหนดการผู้บริหาร
 
   สำนักพัฒฯ
  คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  DMH's KM
  ห้องสมุดฯ
 
   กองแผนงาน
  คลังข้อมูลกองแผนงาน
  เครือข่ายระบบงานกองแผนงาน
  ระบบลาออนไลน์
 
   หน่วยงานส่วนกลาง

Best view with IE6+
1024x768 pixels
Medium TextDMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

 ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) Click ที่นี่      :::  
 วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน E-mail Mail.Go.Th        :::  
 Download เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Click
 “ประหยัดพลังงาน” เรื่องง่ายๆ แต่…ยิ่งใหญ่…กว่าที่คุณคิด Click เพื่อ Download      :::  
 สำหรับท่านที่ใช้ IE 7, 8 มาดูการปรับค่าความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการใช้งาน Internet Click
 วิธีเช็ค Malware/Virus/Trojan ในเครื่องของท่านอย่างง่ายๆ Click      :::  
 ระบบ E-Mail @dmh.go.th !! คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ      :::  


  ข่าวสอบราคา กรมสุขภาพจิต [ All news ]
  โรงพยาบาลศรีธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุคงคลัง 2 ประเภท
  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
  สอบราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต
  กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบ 58
  กลุ่มที่ปรึกษาประกาศสอบราคาเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด

  ข่าวประกวดราคา กรมสุขภาพจิต [ All news ]
  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทฯ ครั้งที่ 2
  TORและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดรพ.ศรีธัญญาครั้งที2
  ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดรพ.ศรีธัญญา ครั้งที่ 2
  TORและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลังยาเวชภัณฑ์และจ่ายกลางรพ.ศรีธัญญาครั้งที่2
  ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารคลังยาเวชภัณฑ์และจ่ายกลางโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2

  ข่าวรับสมัครงาน กรมสุขภาพจิต [ All news ]
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ พนง.ราชการ 2 ตำแหน่ง
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขยายเวลารับสมัคร พนง.ราชการ 2 ตำแหน่ง
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัคร พนง.ราชการ 2 ตำแหน่ง

  ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต [ All news ]
  กรมสุขภาพจิต ย้ำ ฆาตกรข่มขืนหญิงสูงอายุไม่ใช่ “โรคจิต” แต่เข้าข่าย"กามวิตถาร"
  กรมสุขภาพจิต รณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งเป้า เด็กไทยพัฒนาการสมวัย
  สธ. เปิดเวทีนานาชาติ ส่งเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย
  อีริมินไฟว์ ผิดกฎหมาย ยาจิตเวชไม่ใช่ยาอันตราย แต่ควรอยู่ในการควบคุมของแพทย์
  กรมสุขภาพจิต มอบของขวัญ เสริมสร้าง IQ ดี EQ เด่น ให้เด็กไทยทั่วประเทศ


  13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ...
  ภาพ Logo กรมสุขภาพจิต ภาษาอังกฤษ(.PSD) ...
  เอกสารการบริหารความเสี่ยงของกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2553 ...
  โลโก้กรมสุขภาพจิตและโลโก้ ISO ที่กรมได้รับจากบริษัท URS ...
  การจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2551 ...
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปร ...
  เอกสารประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 20-21 ธ.ค.50 ณ ห้องประชุม ...
  เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบงานของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ...
  แบบฟอร์มที่ใช้ในระบบงานต่างๆ ของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ...
  สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550 ...
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 เรื่อง. อ่านต่อ...

  สืบค้นข้อมูลหมายเลขติดต่อราชการ & ทั่วไป

BY NAME
พิมพ์ชื่อ ที่ต้องการค้นหาเบอร์โทร. ครับ.
  
สืบค้นตามหน่วยงาน
เลือกหน่วยงานที่ต้องการจาก DropDown List ครับ

         ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต

         Plan's Forums

         สุข สร้าง ได้

         ศูนย์สือสารสังคมฯ

         วิกฤติสุขภาพจิต
 SCVHSOT.EXE
 achi.dll.vbs
 Autorun, Hacked By Godzilla
 W32.Netsky.S@mm
 W32.Bagle.Q@mm
 W32.Bagle.H@mm
 W32.Netsky.B@mm
 W32.Bagle.B@mm
 W32/Mydoom@MM
 W32.Bagle.A@mm
   ระบบสารบรรณฯ
   ISO กรมสุขภาพจิต
   คลังภาพถ่ายกิจกรรม
   DMH's WeBlogs
   ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC)
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต
   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต
   ศูนย์ฯ MCC
   To Be No.1
   ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
   ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต(สึนามิ)
   โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ
   ศูนย์ราชการใสสะอาด 
 หน่วยงานส่วนกลาง
 โรงพยาบาล/สถาบัน
 ศูนย์สุขภาพจิต
 ห้องสมุด
 โครงการในสังกัด
 กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Contact WebMaster เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy