ประวัติความเป็นมา
 คณะผู้บริหาร
 โครงสร้างของกรมสุขภาพจิต
 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2554
 ความเป็นมางานสุขภาพจิต
 ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต
 งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ
 พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551
 Unit Cost 50:49
 Unit Cost 49:48
 เอกสาร Competency
 ประกาศรับสมัครงาน
 FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต
   กองการเจ้าหน้าที่
  แบบประเมินความผูกพันองค์กรฯ
  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนฯ
  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญฯ
  ระบบการประเมินสมรรถนะหลักฯ
 
   กองคลัง
  รายละเอียดเงินเดือน
  จัดซื้อจัดจ้าง
  ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ฐานข้อมูลเงินงบประมาณฯ
 
   สลก.
  ระบบสารบัญอิเล็คทรอนิกส์
  คลินิกและบริการฯ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  จองห้องประชุม
  กำหนดการผู้บริหาร
 
   สำนักพัฒฯ
  คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  DMH's KM
  ห้องสมุดฯ
 
   กองแผนงาน
  คลังข้อมูลกองแผนงาน
  เครือข่ายระบบงานกองแผนงาน
  ระบบลาออนไลน์
 
   หน่วยงานส่วนกลาง

Best view with IE6+
1024x768 pixels
Medium TextDMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

 ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) Click ที่นี่      :::  
 วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน E-mail Mail.Go.Th        :::  
 Download เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Click
 “ประหยัดพลังงาน” เรื่องง่ายๆ แต่…ยิ่งใหญ่…กว่าที่คุณคิด Click เพื่อ Download      :::  
 สำหรับท่านที่ใช้ IE 7, 8 มาดูการปรับค่าความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการใช้งาน Internet Click
 วิธีเช็ค Malware/Virus/Trojan ในเครื่องของท่านอย่างง่ายๆ Click      :::  
 ระบบ E-Mail @dmh.go.th !! คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ      :::  


  ข่าวสอบราคา กรมสุขภาพจิต [ All news ]
  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  สอบราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต ครั้งที่ 2
  โรงพยาบาลศรีธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุคงคลัง 2 ประเภท
  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา

  ข่าวประกวดราคา กรมสุขภาพจิต [ All news ]
  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดรพ.ศรีธัญญา ครั้งที่ 3
  ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดรพ.ศรีธัญญา ครั้งที่ 3
  TORและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดรพ.ศรีธัญญาครั้งที3
  ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารคลังยาเวชภัณฑ์และจ่ายกลางรพ.ศรีธัญญาครั้งที่2
  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดรพ.ศรีธัญญา ครั้งที่ 2

  ข่าวรับสมัครงาน กรมสุขภาพจิต [ All news ]
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนง.ราชการ นักวิเคราะห์
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ พนง.ราชการ 2 ตำแหน่ง
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)

  ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต [ All news ]
  แนะ พ่อแม่ ต้องให้เวลา เพิ่มกิจกรรมทักษะชีวิต ป้องกันโอกาสลูกตกเป็นอาชญากร
   "ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : ให้เวลา ขยับกาย กระจายสิ่งดี"
  กรมสุขภาพจิต จับมือ สำนักงานสลากกินแบ่งฯ และ สพฐ. ชวนวัยรุ่น ฉลาดรัก
  รองนายกฯ ด้านสังคม เร่ง บอร์ดสุขภาพจิตแห่งชาติ นำ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต
  Re: กรมสุขภาพจิต รณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งเป้า เด็กไทยพัฒนาการสมวัย


  13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ...
  ภาพ Logo กรมสุขภาพจิต ภาษาอังกฤษ(.PSD) ...
  เอกสารการบริหารความเสี่ยงของกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2553 ...
  โลโก้กรมสุขภาพจิตและโลโก้ ISO ที่กรมได้รับจากบริษัท URS ...
  การจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2551 ...
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปร ...
  เอกสารประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 20-21 ธ.ค.50 ณ ห้องประชุม ...
  เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบงานของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ...
  แบบฟอร์มที่ใช้ในระบบงานต่างๆ ของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ...
  สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550 ...
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 เรื่อง. อ่านต่อ...

  สืบค้นข้อมูลหมายเลขติดต่อราชการ & ทั่วไป

BY NAME
พิมพ์ชื่อ ที่ต้องการค้นหาเบอร์โทร. ครับ.
  
สืบค้นตามหน่วยงาน
เลือกหน่วยงานที่ต้องการจาก DropDown List ครับ

         ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต

         Plan's Forums

         สุข สร้าง ได้

         ศูนย์สือสารสังคมฯ

         วิกฤติสุขภาพจิต
 SCVHSOT.EXE
 achi.dll.vbs
 Autorun, Hacked By Godzilla
 W32.Netsky.S@mm
 W32.Bagle.Q@mm
 W32.Bagle.H@mm
 W32.Netsky.B@mm
 W32.Bagle.B@mm
 W32/Mydoom@MM
 W32.Bagle.A@mm
   ระบบสารบรรณฯ
   ISO กรมสุขภาพจิต
   คลังภาพถ่ายกิจกรรม
   DMH's WeBlogs
   ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC)
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต
   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต
   ศูนย์ฯ MCC
   To Be No.1
   ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
   ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต(สึนามิ)
   โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ
   ศูนย์ราชการใสสะอาด 
 หน่วยงานส่วนกลาง
 โรงพยาบาล/สถาบัน
 ศูนย์สุขภาพจิต
 ห้องสมุด
 โครงการในสังกัด
 กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Contact WebMaster เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy