หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายงานคนไข้ Hurler's Syndrome ในโรงพยาบาลปัญญาอ่อน

ผู้วิจัย/Authors:

รสชง ทัศนาญชลี

ชื่อเรื่อง/Title:

รายงานคนไข้ Hurler's Syndrome ในโรงพยาบาลปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2506, หน้า 102-110

รายละเอียด / Details:

สรุป การที่ได้นำรายงานนี้มาเสนอต่อที่ประชุมวันนี้ ก็เพราะเหตุว่า คนไข้ Hurler's Syndrome หรือ Hurler's Syndrome เป็น case ซึ่ง rare นานๆ จะพบสักราย ในแผนกกุมารที่โรงพยาบาลศิริราช เคยพบเพียง 4 case เท่านั้นเอง ในโรงพยาบาลเด็กยังไม่เคยพบเลย ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นโรคซึ่งแปลก และบางครั้งอาจจะได้พลัดไปเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลโรคจิตอื่นๆ หรือโรงพยาบาลฝ่ายกาย การรายงานนี้ ใคร่จะได้ช่วยให้ท่านได้วินิจฉัยโรคนี้ได้ง่ายขึ้น
read go married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion

ปีที่เผยแพร่/Year:

2506  

Keywords:

โรงพยาบาลปัญญาอ่อน, Hurler's Syndrome, Hurler's Syndrome, mental retardation, MR  

Address:

โรงพยาบาลปัญญาอ่อน กองสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

00004192

ISSN/ISBN:

0125-6985

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

สรุป รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download:

Download รายงานวิจัยได้ที่นี่ค่ะ PDF Format|ZIP Formatกรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน