หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว

ผู้วิจัย/Authors:

อนุตร รัตตากร

ชื่อเรื่อง/Title:

ค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว

แหล่งที่มา/Source:

ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 73

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นและการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข 2. ศึกษาถึงการนำผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวมาร่วมกันแก้ไขปัญหา 3. ศึกษาถึงการประสานความร่วมมือของบุคลากรต่างหน่วยงาน ขอบเขต เป้นกรณีสังเกตการณ์เฉพาะการจัดค่ายยาเสพติดของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวีนที่ 20-26 สิงหาคม 2544 กระบวนการดำเนินการ ศึกษาการจัดการกิจกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติของครอบครัวและร่วมกัน สรุปผลการจัดกิจกรรม 1. ผู้เข้าค่ายมีความผ่อนคลายอย่างมาก มีความคิดที่จะไม่ใช้ยาอีก 2. ผู้เข้าค่ายมีการแสดงออก มีความกล้า แววตาสดใส 3. ผู้เข้าค่ายตอบสนองตาอการกระตุ้นให้ร่วมกันลงมือทำงานเป็นกลุ่มได้ดี 4. ครอบครัวเปลี่ยนแนวคิดต่อผู้เข้าค่ายในทางที่ดีขึ้น 5. ความคาดหวังต่อการหวนกลับไปเสพซ้ำเป็นไปในทางที่ดี ข้อเสนอแนะ 1. ประสบการณ์ในการจัดการค่ายยาเสพติด ของแต่ละหน่วยงานมีผลต่อความสำเร็จในการจัดการค่อนข้างสูง 2. การร่วมกันปรับแนวคิดและการประสานงานต่อการจัดการดำเนินการค่ายยาเสพติดมีผลต่อความสำเร็จของค่าย 3. ห้ามการสูบบุหรี่ในค่ายอย่างเด็ดขาด โดยเน้นว่าบุหรีเป็นต้นตอของสิ่งเสพติดอื่น ๆ
why most women cheat signs of infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
married looking to cheat open how can people cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
dating for married women who love to cheat meet to cheat

ปีที่เผยแพร่/Year:

2545  

Keywords:

ค่าย, ค่ายบำบัดยาเสพติด, ค่ายเสพติด, สารเสพติด, ครอบครัว  

Address:

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

000172

ISSN/ISBN:

974-90572-3-6

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน