หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับคนไข้ปัญญาอ่อนที่รับไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต

ผู้วิจัย/Authors:

Bernard W.K. Lau

ชื่อเรื่อง/Title:

การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับคนไข้ปัญญาอ่อนที่รับไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2522, หน้า 124-136. (ฉบับพิเศษ 2 การสัมนาภาคพื้นเอเชีย เรื่องยาทางจิตเวช 1-4 พฤศจิกายน 2519 กรุงเทพฯ)

รายละเอียด / Details:

รายงานนี้เป็นรายงานย้อนหลังเกี่ยวกับคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปัญญาอ่อน และรับไว้ที่โรงพยาบาล Castle Peak ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อ2518 ได้เล่าถึงภูมิหลังของการศึกษาโดยกล่าวถึงบริการจิตเวช และอุปกรณ์สำหรับการดูแลคนไข้ปัญญาอ่อนในชุมชนของเกาะฮ่องกง และได้กล่าวถึงวิธีการเก็บข้อมูล คนไข้ที่ศึกษาทั้งหมดมี 90 ราย ในจำนวนที่รับไว้ทั้งหมด 100 ราย โดยแยกการศึกษาหัวข้อต่างๆ 12 ข้อ คือ เพศ อายุ จำนวน และแหล่งที่มาของการเข้าอยู่ในโรงพยาบาล เหตุผลที่รับไว้ การประเมินความรุนแรงของสภาพปัญญาอ่อน ผลของการเข้าโรงพยาบาล และการวินิจฉัยทางจิตเวชเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่พบจากการศึกษาครั้งนี้คือ คนไข้ชายถูกรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าหญิง กลุ่มที่พบมากทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีอายุระหว่าง 15-30 ปี และสาเหตุที่รับเข้าไว้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมและอาการทางจิต ในการวิเคราะห์คนไข้กลุ่มนี้ ผู้เขียนได้ตรวจค้นเรื่องอายุ และเหตุผลของการตรวจหาภาวะปัญญาอ่อนในคนไข้ เพื่อประยุกต์หาสาเหตุของภาวะปัญญาอ่อน จากการวิเคราะห์ดังกล่าวร่วมกับการสำรวจว่าคนไข้ทำอะไรได้แค่ไหน ความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อน และการบริการที่ต้องให้แก่เขา ได้ถูกนำมาแยกหัวข้อและเปรียบเทียบกัน ต่อมาเป็นการสำรวจผลของการเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมทั้งสภาวะเมื่อจำหน่าย รวมทั้งการวินิจฉัยทางจิตเวชที่อาจมีเพิ่มเติม รายงานนี้ยังได้กล่าวถึงการอภิปรายผลของการศึกษา รวมทั้งข้อบกพร่อง และวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับการศึกษาในคราวต่อไป จากผลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้สรุป และให้ข้อเสนอแนะไว้

ปีที่เผยแพร่/Year:

2522  

Keywords:

ปัญญาอ่อน, โรงพยาบาลโรคจิต, บริการจิตเวช, mental retardation, MR, psychiatry  

Address:

Lai Chi Kok Hospital, Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong.  

Code:

00006145

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

Thailand.

Language:

ภาษาไทย

Category:

Abstract Journal.

Download:

Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.01MBกรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
ข้อแนะนำ* :    
  Type the characters shown in image for verification.
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554
4,888,255  Visitors Since August 01, 2002.

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน