หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine

ผู้วิจัย/Authors:

สุดสวาท จันทร์เกษม

ชื่อเรื่อง/Title:

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine

แหล่งที่มา/Source:

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2540, หน้า 74-88

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งศึกษาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน ผู้ป่วยที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชใน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Charbamzepine จำนวน 4 ราย ในระหว่าง พ.ศ 2539-2540 วิธีการศึกษาใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการประเมินสภาวะผู้ป่วยภายใต้กรอบความรู้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช เกิดจากผลข้างเคียงของยา Carbamazepine โดยประเมินจากภาวะการมีไข้สูง ร่วมกับมีผื่นผิวหนังแบบมีรอยโรคตรงกลางของผื่น และพบรอยโรคที่เยื่อบุระบบต่างๆ หรือมีความผิดของอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน และลักษณะอาการในผู้ป่วยแต่ละราย พบว่ามีความรุนแรงแตกต่างกัน ถ้าอาการรุนแรงน้อย ผื่นผิวหนังไม่พอง เยื่อบุในร่างกายอักเสบเพียงบางแห่ง แพทย์ในโรงพยาบ่าลสามารถทำให้การรักษาจนกระทั่งอาการทุเลาได้ แต่ถ้าอาการรุนแรงมากคือ ผื่นผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มพองแตกทั่งร่างกาย ผิวหนังหลุดลอก และมีสีดำคล้ำจากผิวหนังตายร่วมกับมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงของเยื่อบุอวัยวะในร่างกายหลายแห่งแพทย์ต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาโรคกับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย 2. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสันคือ การปฏิบัติการพยาบาลตามปัญหาที่พบ ได้แก่ การพยาบาลการอักเสบของเยื่อบุในอวัยวะต่างๆ คือ ผื่นผิวหนังอักเสบ เยื่อบุอวัยวะสืบพันุ์อักเสบ โดยการปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าว ต้องมุ่งเน้นการป้องกันการติดเชื้อเป็นสำคัญ นอกจากนี้ต้องให้การพยาบาลปัญหาความสมดุลย์ของสารน้ำ และอีเลคโตรลัยต์ การพยาบาลปัญหาทางด้านจิตใจ และการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยาซ้ำ
why men have affairs website married men who cheat with men

ปีที่เผยแพร่/Year:

2540  

Keywords:

การพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวช, กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน, ยา carbamazepine, steven johnson's syndrome  

Address:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

Code:

0000570

ISSN/ISBN:

0857-4553

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน