ผลการค้นหาคำว่า  '' 'รมย์' ''  ''  '' '' ''  '' '' '' (พบ 4 รายการ)
 แสดงหน้า 1 of 1
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ์ วันที่ลงทะเบียน
1.  ผลสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2540-2546 ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. พรทิพย์ วงศ์สุวรรณ, และคณะ 2547 22/6/2547
2.  ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์.. จลี เจริญสรรพ์. 2549 18/11/2551 14:42:56
3.  ปรากฏการณ์การพยายามฆ่าตัวตายของผู้ติดสุราที่บำบัดรักษาในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี. ภัทราจิตต์ ศักดาและคณะ 2552 23/12/2552 15:05:27
4.  ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยติดสุราที่มีปัญหาซับซ้อนด้วยระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฏร์ธานี. สมควร จุลอักษรและคณะ 2552 23/5/2014

แสดงหน้าที่ 1/1  [Prev.]  1  [Next]
Top  |   About Us  |   Guestbook  |   Webboard  |   News  |   Search

Library of Sritanya Hospital © 2003 | Mission | Contact WebMaster