หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

   หัวข้อ : เรียนพิเศษช่วยได้จริงหรือ กลุ่มปัญหา : ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น 


การเรียนพิเศษช่วยให้เรียนได้เกรดดีขึ้น ช่วยให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้จริงหรือ หรือว่าเป็นค่านิยมเรียนตามเพื่อน เพื่อนไปเรียนทั้งนั้น ใครไม่ไปเชยตาย วัยรุ่นบอกตรงกัน.....เรียนพิเศษช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นถ้าตั้งใจเรียน ไม่โดดไปดูหนังกับเพื่อน เล่นเกมหรือใช้เวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง อยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง ความรู้ทางวิชาการนับวันจะมีมากขึ้น ครูไม่สามารถสอนให้ได้ทั้งหมดอีกต่อไป การเรียนรู้ด้วยตัวเองจึงเป็นเรื่องจำเป็น ปัจจุบันการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐาน มีสื่อการสอนอุปกรณ์แตกต่างกัน ปัจจุบันนำเกณฑ์เดียวกันมาวัดในการสอบทำให้เด็กเกิดความกังวล จึงต้องเรียนพิเศษด้วยเหตุผลหนึ่งคือไม่มั่นใจเนื้อหาที่โรงเรียนสอนว่าจะมากเพียงพอ และโรงเรียนพิเศษหรือโรงเรียนกวดวิชามักสอนสนุก ไม่เครียด มีมุกการจำ เพิ่มเนื้อหา ฝึกให้ตะลุยโจทย์ยาก เน้น
ย้ำจุดสำคัญ ฝึกการคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจำ และมีเทคนิคคิดลัดเพื่อให้ทำข้อสอบได้ถูกต้องรวดเร็ว ประกอบกับค่านิยมปัจจุบันปลูกฝังให้ต้องเรียนเก่ง แข่งกันเรียน ครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญ พ่อแม่บางคนสนับสนุนให้ลูกเรียนพิเศษอย่างมาก ก็ขอให้มองว่า เป็นความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดี มีความรู้ความสามารถพอที่จะอยู่ในสังคมที่ดี การเรียนเก่งอาจไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษ หากตั้งใจเรียนในเวลา ทบทวนบทเรียน หมั่นทำแบบฝึกหัด รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การดูแลตนเอง ใช้เวลาว่างและเวลาพักผ่อนให้สมดุล
ตั้งใจเรียนรู้เป็นเรื่องที่ดี การเรียนดีทำให้มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง เรียนดีต้องมีความสุขด้วย ความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อน มีกลุ่มเพื่อนที่ดี ดูแลช่วยเหลือและใช้เวลาร่วมกัน ใช้ประโยชน์ของเวลาอย่างคุ้มค่า รู้จักวิเคราะห์เพื่อนให้เป็น เลือกทำชีวิตให้ดี ชีวิตเราเลือกได้ ที่จะทำทุกอย่างให้ดี ให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง วันหนึ่งน้องจะได้ยืนบนโลกใบนี้อย่างสง่างาม มีชีวิตที่สมหวัง ขอให้ทุกคนโชคดี มีที่ยืนดีๆบนโลกใบนี้ค่ะ

โดย: ดารกา แสงสุกใส -
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน