หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

   หัวข้อ : เด็กหนีเรียน กลุ่มปัญหา : ปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก 


เด็กหนีเรียนเป็นพฤติกรรมที่เด็กไม่มีความสุขที่จะเรียนหนังสือ ไม่ยอมเข้าเรียน จะหลบอยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือหนีไปอยู่นอกโรงเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ เกิดได้หลายสาเหตุ
- ตัวเด็กเอง ในเรื่องของการเรียนไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่มีการบ้านส่งครู ถูกเพื่อนข่มขู่
- ครอบครัวขาดความสุข ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ความขัดสน หรือร่ำรวย ด้วยวัตถุแต่ขาดความรัก ความใส่ใจจากพ่อแม่
- โรงเรียนและครูที่ไม่เข้าใจเด็ก มีกฎระเบียบที่เข้มงวด ครูที่เผด็จการ ไม่ยืดหยุ่น ลงโทษรุนแรง วิธีการสอนของครูไม่น่าสนใจ
การช่วยเหลือและแก้ไขเด็ก
ควรเริ่มต้นที่บ้าน พ่อแม่ได้รับทราบปัญหาควรสงบสติอารมณ์ ความโกรธ ความผิดหวังของตนเองก่อน แล้วค้นหาสาเหตุของการที่เด็กหนีเรียน ไม่ควรเรียกเด็กมาใช้คำถามว่า “ทำไม.....” ควรเริ่มด้วยรักและเข้าใจและพร้อมที่จะให้อภัย และเริ่มต้นแก้ปัญหาไปพร้อม กับเด็ก และประสานกับโรงเรียน ในการให้โอกาสและจัดกิจกรรมที่ลดความรู้สึกด้อยและไม่มีคุณค่าของเด็ก ครูต้องใจกว้างที่จะยอมรับสาเหตุปัญหาของเด็กที่มีต่อครูและพร้อมที่จะปรับปรุงด้วยทัศนคติที่ดีต่อเด็กและครูควรสร้างบรรยากาศที่โรงเรียนให้เป็นเสมือนที่หลบภัยเพื่อคลายความทุกข์ทางใจจากบ้าน

โดย: นางศิริพร สุวรรณทศ -
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน